Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 362.

Dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine, a svoje protivljenje odluci nije izjavio u zapisnik nije ovlašten pobijati odluku glavne skupštine.

 

"Tužitelji u ovoj parnici traže poništenje odluka glavne skupštine društva od 30. listopada 1998. godine, a kako je to vidljivo iz izreke pobijane presude.Tuženik je u tijeku postupka istakao prigovor promašene aktivne legitimacije tužitelja, pozivajući se na odredbu čl. 362. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111 /93 i 34/99). Odredbama čl. 362. Zakona o trgovačkim društvima propisano je, da odluke glavne skupštine može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio na zapisnik.

 

Kako je vidljivo iz dokaza na spisu kao i iz obrazloženja pobijane presude, sud prvog stupnja je utvrdio, da tužitelji nisu aktivno legitimirani za podnošenje ove tužbe. Ovo zbog toga, što su, kao dioničari, bili nazočni na glavnoj skupštini tuženoga društva 30. listopada 1998. godine i nisu u smislu citirane odredbe Zakona o trgovačkim društvima na zapisnik skupštine izjavili svoje protivljenje donesenim odlukama. Utvrđenje suda prvog stupnja proizlazi iz priloženog zapisnika sa glavne skupštine od 30. listopada 1998. godine, koji je na glavnoj skupštini tuženoga društva sastavio javni bilježnik I.M. iz C.. Iz ovog zapisnika proizlazi, da nije bilo protivljenja tužitelja, kao dioničara, na glavnoj skupštini društva.

 

Stoga tužitelji nisu ovlašteni za podnošenje tužbe kojom bi pobijali odluke glavne skupštine, u smislu odredbe čl. 363. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4767/99 od 11. siječnja 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr