Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 358. st. 3. u svezi čl. 303. st. 3.

Ništav je izbor članova nadzornog odbora ako glavna skupština izabereu nadzorni odbor više članova nego što je to statutom određeno. U slučaju izmjene statuta, ista je pravno valjana tek od dana njezina upisau sudski registar.

 

"Prema čl. 358. st. 1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) izbor članova nadzornog odbora je ništav, ako glavna skupština izabere u nadzorni odbor više članova nego što je to određeno zakonom ili statutom. Na dan održavanja glavne skupštine predlagatelja dana 23. srpnja 1997. godine bio je na snazi Statut predlagatelja od 25. listopada 1995. godine koji je u čl. 31. st. 1. propisivao da nadzorni odbor ima pet članova.Izborom dva nova dodatna člana nadzornog odbora, glavna skupština postupila je protivno toj statutarnoj odredbi što izbor čini prema čl. 358. st. 1. toč. 3. ZTD ništavim.

 

Činjenica da je na istoj glavnoj skupštini izmijenjen statut tako što je određeno da nadzorni odbor ima 7 članova ne mijenja ništa na stvari. Žalitelji su u pravu kada se pozivaju na odredbu iz čl. 303. st. 3. ZTD prema kojojje izmjena statuta valjana tek od njezina upisa u sudski registar, a i u samoj odluci o izmjeni statuta (čl. 4.), određeno je da izmjene Statuta stupaju na snagu danom njihova upisa u sudski registar.

 

Prema tome, sve do 9. ožujka 1998. godine, bio je na snazi Statut od 25. listopada 1995. godine koji je određivao da nadzorni odbor ima 5 članova. Stoga je odluka o izboru dva člana nadzornog odbora na glavnoj skupštini održane dana 23. srpnja 1997. godine ništava i ne proizvodi nikakve pravne učinke. Slijedom toga temeljem takve odluke nije bilo moguče izvršiti upis u sudski registar.

 

Valjalo je stoga uvažiti žalbu kao osnovanu i temeljem čl. 61. toč. 5. Zakona o sudskom registru (NN broj 1/95 i 57/96) riješiti kao u izreci."

VTS RH, Pž-1241/98 od 28. travnja 1998.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr