Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03)Članak 357. st. 1. Članak 363. st. 1.

Tužbu za utvrđenje ništavosti kojom se traži utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine mogu podići protiv društva dioničar, uprava, član uprave ili nadzornog odbora.

 

Tužba za pobijanje odluke glavne skupštine protiv društva može se podići od strane ovlaštenih osoba (iz članka 362. ZTD-a) u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Ako tužitelj nije prisustvovao glavnoj skupštini na kojoj je donesena odluka, rok počinje teći prvoga dana od dana kada je mogao saznati za odluku.

 

Promašena je pasivna legitimacija tuženika dioničara dioničkog društva, jer se navedene tužbe podižu protiv društva.

 

"Također je prvostupanjski sud potpuno utvrdio činjenično stanje i na utvrđene odlučne činjenice pravilno primijenio materijalno pravo. On je osnovano prihvatio tuženikov prigovor promašene pasivne legitimacije jer tužitelj nije imao pravo podnijeti tužbu protiv Hrvatskog fonda za privatizaciju - ovdašnjeg tuženika, kao dioničara M. d.d. u Zagrebu, nego je tužbu mogao podnijeti protiv dioničkog društva o čijoj se skupštini dioničara (tada se tako zvala) radi tj. mogao je utužiti M. d.d. sa sjedištem u Zagrebu. Sada, a to vrijedi od 1.1.1995., za pitanje pasivne legitimacije vrijede pravila odredaba članka 357. stavak 1. i čl. 363. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) po kojima se tužba, radi utvrđenja ništavosti odluka glavne skupštine (čl. 357. st. 1 ZTD-a) i tužba za pobijanje odluka glavne skupštine (čl. 363. st. 2. ZTD-a), podnosi protiv onog društva o čijoj se glavnoj skupštini radi. Po prirodi stvari to je pravilo vrijedilo i na dan zasjedanja skupštine dioničara 20.12.1994. Tada, ni danas, za tužbe s ovovrsnim tužbenim zahtjevima nije pasivno legitimiran ni jedan dioničar dioničkog društva nego je legitimirano samo društvo."

VTS RH, Pž-2269/99 od 14. svibnja 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr