Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 352.

Povučene dionice su pravno ništave, one se moraju poništiti, te stoga nije moguće te dionice prenijeti u novoosnovano društvo.

 

Ništavo je smanjenje temeljnog kapitala povlačenjem dionica jednog dioničara prenašanjem dionica istom dioničaru na ime obeštećenja u novoosnovanom društvu s ograničenom odgovornošću.

 

"Pravilno je prvostupanjski sud, prema ocjeni ovoga vijeća, pravilno ocijenio da je zahtjev predlagatelja neosnovan, a pozivom na odredbu čl. 352. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00 dalje: ZTD), jer da u konkretnom slučaju predlagatelj prisilno povlači dionice radi iznošenja imovine, a što nije svrha članka 352. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Prema čl. 352. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, društvo može povući dionice prisilno ili nakon što ih samo stekne. Prisilno povlačenje dionica dopušteno je samo onda ako je bilo naređeno ili dopušteno u prvom Statutu društva ili u njegovoj izmjeni i dopuni do koje je došlo prije preuzimanje ili upisa dionica (čl. 352. st. 1. ZTD-a).

 

Povlačenje dionica je smanjenje temeljnog kapitala, pa povučene dionice gube svoju vrijednost budući se moraju poništiti, a kako zbroj nominalnih vrijednosti dionica čine temeljni kapital, povlačenjem dionica i on se smanjuje. Istovremeno isplatom dionica smanjuje se i temeljni (upisani) kapital, pa se to računovodstveno provodi kao smanjenje aktive (sredstava - novčanih) i smanjenje temeljnog kapitala. Dok se u drugim oblicima smanjenja temeljnog kapitala smanjenje odnosi na sve dionice, povlačenje dionica ograničuje se samo na neke od dionica. Prema tome, može se reći da su povlačenjem prije svega pogođeni imatelji povučenih dionica, jer oni gube članska prava glede takvih dionica, makar i za njih bude što plaćeno. Vjerovnike se također tiče ovaj način smanjenja temeljnog kapitala, obzirom da se za povučene dionice isplaćuju svote iz imovine društva, čime se ona smanjuje, pa treba vjerovnicima pružiti osiguranje (zalog tuđih dionica, državnih obveznica, garancija banke i dr.).

 

Ovo vijeće prihvaća ocjenu prvostupanjskog suda da predlagatelj u konkretnom slučaju, prisilno povlači dionice iz tvrtke J. d.d., i to povlači dionice dioničara M. M., a čime bi M. M.-u bio prenesen 100%-tni udio tvrtke J. d.d., koji navedeno društvo drži u novoosnovanom d.o.o.-u; pa prema tome, radi se o povučenim dionicama, a učinak povlačenja dionica sastoji se u tome da su povučene dionice pravno ništave; pa nije moguće te dionice prenijeti u novoosnovano društvo, jer je to u suprotnosti sa citiranom odredbom čl. 352. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-3894/01 od 25. rujna 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr