Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 349.

Temeljni kapital društva može se smanjiti na pojednostavljeni način da bi se pokrili gubici.Prethodno pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društvo treba potrošiti dio kapitalne dobiti i rezerve za koje one prelaze 5% temeljnog kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala kao i smanjenja rezervi.

 

"Prvostupanjski sud se upustio u ispitivanje jesu li ispunjene pretpostavke iz čl. 349. Zakon o trgovačkim društvima. Imenovani revizor od stranesuda bavio se čini se pitanjem zakonitosti financijskog poslovanja predlagatelja. Revizor tako naglašava da predlagatelj nije postupio na način propisan u čl. 222. ZTD.

 

Temeljni kapital je knjigovodstvena kategorija; glasi na nominalni iznos izražen u valuti Republike Hrvatske (čl. 161. ZTD). Temeljni kapital se dakle ne sastoji od stvari i prava.

U izvješću revizora posebno se naglašava da gubici nisu smanjivani niti brisani iz poslovnih knjiga, kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala, i oni su evidentirani u početnom stanju za poslovnu 1998. godinu na pasivnomračunu 930, preneseni gubitak u iznosu od 21,275.239,66 kn. Ovo utvrdenje je nejasno i nelogično; kako su gubici mogli biti smanjivani i brisani iz poslovnih knjiga "kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala", kada je predlagatelj donio odluku o smanjenju temeljnog kapitala 30. IX. 1998. godine i kada to smanjenje još nije upisano u sudski registar. Moguće je darevizor ne pravi razliku izmedu imovine društva i temeljnog kapitala.

 

Konačno, revizor nije dao nikakvo mišljenje niti odgovorio na bilo koje pitanje koje bi bilo od značaja za primjenu čl. 349. ZTD.Revizor je zaključno dao mišljenje; "suzdržavamo se od davanja pozitivnog mišljenja pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala na način kako je predvidio predlagatelj".

 

Što to znači ostalo je nejasno, a i nebitno je da li se revizor suzdržava ili se ne suzdržava od davanja pozitivnog mišljenja. Kako je rečeno, revizija i nije propisana kada je u pitanju smanjenje temeljnog kapitala, a što je dužnost revizora može se primjerice vidjeti iz odredbe čl. 183. ZTD; očito je da se revizor ne može "suzdržavati" od davanja mišljenja, kao što su uostalom i vještaci (a u konkretnom slučaju može se i jedino raditi o vještačenju, a ne o reviziji) dužni iznijeti svoj nalaz i mišljenje (čl. 253. ZPP-a).

 

Predlagatelj je donio odluku o smanjenju temeljnog kapitala da bi se pokrili gubici. To je jedna od svrha smanjenja temeljnog kapitala iz čl. 349. st. 3. ZTD; pored toga kapital se može smanjiti radi izravnavanja niže vrijednosti, ili radi prenošenja sredstava u kapitalnu dobit. Stoga je revizor trebao jasno i nedvosmisleno odgovoriti na pitanje, je li predlagatelj imao gubitke i pokrivaju li se gubici odlukom o smanjenju temeljnog kapitala. Jednako tako revizor je trebao odgovoriti na pitanje je li predlagatelj potrošio dio kapitalne dobiti i rezervi za koje one prelaze 5% temeljnog kapitala, koji preostane nakon smanjenja rezervi."

VTS RH, Pž-1681/99 od 1. lipnja 1998.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr