Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 305. i 309.

Povećanje kapitala ulozima u stvarima i pravima moraju pregledati jedan ili više revizora te o tome sačiniti izvješće.

Izvješće revizora o povećanju kapitala mora se podnijeti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.

 

"Prema čl. 306 Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) odluka o povećanju temeljnog kapitala mora se podnijeti sudu radi upisa u sudski registar, a uz prijavu se mora priložiti izvješće revizora iz članka 305. stavak 3. ZTD. U prijavi se moraju navesti ulozi u dotadašnji temeljni kapital koji još nisu uplaćeni i zašto se ne može postići da se oni uplate.Uz prijavu za upis u sudski registar nije priloženo izvješće revizora u smislu članka 305. stavak 3. u vezi sa člankom 182. stavak 3. i 4. i članka 183. stavak 2. i 3. ZTD-a. Predlagatelj uz prijavu je priložio izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 1996. godinu, a ne izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala u stvarima. Izvješće revizora o povećanju temeljnog kapitala predlagatelj nije priložio ni uz podnesak od 18. ožujka 1999. godine. Stoga nije bilo moguće izvršiti upis odluke o povećanju temeljnog kapitala, već zbog toga razloga, a bez toga nisu mogući ni ostali zatraženi upisi.

 

Prema članku 309. stavak 2. točka 3. ZTD-a mora se između ostalog uz prijavu priložiti izvješće o reviziji ulaganja, a što predlagatelj nije učinio.Prema članku 47. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98 i 131/98, u daljnjem tekstu ZSR) registarski sud će rješenjem odbaciti prijavu, ako predlagatelj ne postupi po nalogu suda u ostavljenom roku za ispravak i dopunu prijave ili ako dostavi ispravke i dopune prijave, ali s takvim nedostacima zbog kojih je prijava i dalje nedopuštena. U konkretnom slučaju predlagatelj je postupio po zaključku suda, ali je dostavio ispravke i dopune prijave sa takvim nedostacima zbog kojih je prijava i dalje nedopuštena. Pravilno je stoga postupio prvostupanjski sud kada je prijavu odbacio."

VTS RH, Pž-2852/99 od 6. srpnja 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr