Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111 /93 i 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 305

Zakonito je ulaganje tražbine koju član ima prema društvu, kao dodatni temeljni ulog, jer je ulaganje tražbine ulaganje prava.

Povećanje kapitala ulozima u pravima mora biti potvrdeno izvješćem ovlaštenog revizora koga imenuje sud.

 

"Iz spisa proizlazi da je sporno pitanje da li je moguće povećati temeljni kapital i to pretvaranjem potraživanja trgovačkog društva G. d.o.o. iz Splita, koje to društvo ima prema predlagatelju (a temeljem isporuka raznih roba), u dionice kod predlagatelja. Da li je moguće dakle, povećati temeljni kapital pretvaranjem potraživanja u ulog.Dionice se uplaćuju novcem, ulaganjem stvari ili prava (čl. 179. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, G. d.o.o. iz Splita iznos od 771.900,00 kn, G. d.o.o. može upisati dionice za taj iznos (čl. 307. ZTD-a). Time nastaje obveza G-a. d.o.o. Split temeljem pisane izjave (upisnice) da uplati društvu iznos od 771.900,00 kn. Dioničko društvo K. d.d. Split postaje time i vjerovnik i dužnik, čime obveza prestaje konfuzijom (čl. 353. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 1/96).

 

Zbog iznesenog, ovaj sud ocjenjuje žalbu predlagatelja osnovanom. Stoga je valjalo ukinuti rješenje registarskog suda kojim je zahtjev predlagatelja za upis u sudski registar odluke o povećanju temeljnog kapitala odbijen i predmet vratiti na ponovni postupak, a u smislu čl. 61. toč. 3. Zakona o sudskom registru (Narodne novine br. 1/95, 57/96 i 1/98)."

VTS RH Pž-1020/99 od 13. travnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr