Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) Članak 299 st. 1. i 632. st. 1.

Uprava društva mora dopustiti posebnim revizorima, koje je imenovala glavna skupština društva, da pregledaju poslovne knjige i dokumentaciju, te sve ono što čini imovinu društva.

 

Registarski sud će opomenuti članove uprave društva i zaprijetiti im plaćanjem novčane kazne, ako u primjerenom roku ne postupe po opomeni i ne dopuste posebnim revizorima pregledati poslovne knjige i dokumentaciju.

 

Nije odlučna činjenica da je uprava društva podnijela tužbu radi utvrđenja ništavosti odluke glavne skupštine.

 

"Iz stanja spisa nesporno proizlazi da je održana glavna skupština protustranke na kojoj je donesena odluka o imenovanju posebnog revizora u osobi društva Rudan d.o.o. Također je nesporno da uprava protustranke ne dopušta posebnim revizorima pregledati poslovne knjige i dokumentaciju, te sve ono što čini imovinu društva, a u smislu odredbe članka 299. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03). Iako je protustranka u svom odgovoru na prijedlog navela niz prigovora o nevaljanosti održanja glavne skupštine, do trenutka donošenja prvostupanjskog rješenja predlagatelj se jasno očitovao da nije pokrenuo nikakav postupak radi utvrđenja ništavosti odluka skupštine društva.

 

Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja prvostupanjski sud je osnovano donio pobijano rješenje. Odredbom članka 299. stavak 1. ZTD-a određuje se da uprava mora dopustiti posebnim revizorima da pregledaju poslovne knjige i dokumentaciju, te sve ono što čini imovinu društva.

 

U smislu odredbe članka 632. stavak 1. ZTD-a registarski sud će opomenuti članove uprave ili likvidatore koji ne postupe po odredbama članka 299. ZTD-a, te im zaprijetiti plaćanjem novčane kazne ako u primjerenom roku ne postupe po opomeni."

VTS RH, Pž-4716/03 od 2. rujna 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr