Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 293.

1. Nitko ne može ostvarivati pravo glasa kada se odlučuje o tome da ga se oslobodi od odgovornosti ili od zahtjeva kojega društvo ima prema njemu.

2. Preuzimanje dionica dioničara u pogledu povećanja temeljnog kapitala ne znači postojanje zahtjeva - tražbine - društva prema dioničaru, te sukladno tome nije zapreka da o tom zahtjevu dioničar odlučuje.

 

"Iz zapisnika od 12. svibnja 1999. proizlazi da je dano 4.575 glasova, od čega je za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala dano 3.507 glasova, a protiv je bilo 1.068 glasova. Odluka je dakle donesena na način propisan u čl. 304. Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), a jednako je tako na propisani način donesena i odluka o isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica (čl. 308. ZTD). Pogrešno prvostupanjski sud smatra da treba oduzeti 856 danih glasova dioničara "B". Prema čl. 293. st. 1. ZTD-a nitko ne može ostvarivati pravo glasa za sebe ni za nekoga drugoga kada se odlučuje o tome da li da mu se dade razrješnica, o njegovom oslobađanju od odgovornosti ili o zahtjevu kojega društvo ima prema njemu (čl. 293. st. 1. ZTD-a). U odluci o povećanju temeljnoga kapitala stoji da se "B" poziva da upiše 14.500 dionica unutar 30 dana od dana donošenja odluke, te da u istom roku izvrši uplatu u novcu i to 3.900,00 kuna po dionici ili ukupno 56.550.000,00 kuna. Prvostupanjski sud smatra da je to zahtjev društva prema dioničaru u smislu čl. 293. st. 1. ZTD-a, što je pogrešno. U trenutku donošenja odluke predlagatelj nije imao nikakav zahtjev prema rečenom dioničaru o kojem bi se odlučivalo. Iz zapisnika nije vidljivo da bi predlagatelj imao prema "B" u zahtjev (tražbinu, bilo nenovčanu da upiše dionice, bilo novčanu da uplati 56.550.000,00 kuna). Uostalom, preuzimanje dionica znači davanje izjave kojom se preuzima obveza uplate dionica (arg. iz čl. 178. st. 1. ZTD). Prema tome, prije davanja takve izjave za "dioničara" ne nastaje nikakva obveza niti društvo prema njemu ima zahtjev (tražbinu). Kod simultanog osnivanja društva takva obveza nastaje potpisivanjem upisnice (čl. 198. ZTD-a). Kada je u pitanju povećanje temeljnog kapitala ulozima nove dionice upisuju se pisanom izjavom (upisnicom), kako je to propisano u čl. 307. ZTD, a nesporno je da "B" na dan održavanja Glavne skupštine nije dao takvu pisanu izjavu, pa predlagatelj

nije imao zahtjev (tražbinu) prema njemu, što po prirodi stvari i nijemoguće. Slanje poziva određenoj osobi da upiše dionice i nije u nadležnosti Glavne skupštine: poziv nije trebao ni biti sadržan u odluci o povećanju temeljnog kapitala. Takav poziv je mogla uputiti uprava u čiji djelokrug spada vođenje poslova."

VTS RH Pž-3574/99 od 2. rujna 1999.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr