Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 291. st. 6.

Pravo glasa na glavnoj skupštini dioničar može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku, istu punomoćnik treba predati društvu i ono je zadržava na čuvanju.

 

Nije dopušteno određivanje posebnih uvjeta za davanje punomoći (na primjer samo do određenog dana), jer se dioničaru ne smije onemogućiti ostvarenje njegovog prava glasa na glavnoj skupštini.

 

"U svezi s prvim razlogom osporavanja tužitelji navode da je punomoć punomoćniku većinskog dioničara izdana dan prije održavanja skupštine, a ne kako je to određeno pod točkom V. Odluke o sazivu redovite sjednice Glavne skupštine tuženika - najkasnije desetog dana prije dana određenog za održavanje sjednice, odnosno, zajedno s prijavom za sudjelovanje na sjednici, uslijed čega punomoćnik većinskog dioničara nije mogao sudjelovati u radu i donošenju odluka skupštine, a što je razlog ništavosti.

 

Člankom 291. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) propisano je da punomoćnik mora društvu predati punomoć i društvo je zadržava na čuvanju. Zakon o trgovačkim društvima ne sadrži odredbe kojima propisuje mogućnost drukčijeg uređenja pitanja zastupanja, što znači da nije dopušteno ni određivanje posebnih uvjeta za davanje punomoći u odluci o sazivu sjednice skupštine. Dioničaru se ne smije otežavati ostvarenje njegovih prava na glavnoj skupštini pa ni na način da mu se određuje kada će dostaviti punomoć koju ionako može opozvati u svako doba. Stoga je, suprotno navodima žalbe, koji su istovjetni razlozima pobijanja koji proizlaze iz činjenica navedenih u tužbi, prvostupanjski sud pravilno utvrdio da je punomoćnik većinskog dioničara imao pravo sudjelovanja na predmetnoj skupštini."

VTS RH, Pž-1740/02 od 4. lipnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr