Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 286.

Skupština društva može na istom sazivu opozvati odluku koju je donijela na toj skupštini, ali samo do zaključenja zapisnika s te skupštine.

 

Odluka skupštine obvezuje društvo danom donošenja, te naknadni opoziv odluke (npr. o isplati dividende dioničarima) nije pravno valjan.

 

"Nakon zaključenja glavne skupštine ne mogu se opozvati odluke koje imaju pravni učinak. Zakon o trgovačkim društvima predviđa samo kao izuzetak situaciju da se kasnijom, novom odlukom promijeni ranija odluka skupštine društva (npr. donošenje nove odluke o promjeni Statuta, Odluke o opozivu izabranih članova nadzornog odbora), međutim nije predviđena mogućnost kasnije promjene odluke o isplati dividende za prethodno razdoblje na koje se odnosi odluka skupštine. Skupština društva može na istom sazivu opozvati odluku koju je donijela na toj skupštini, ali samo prije no što je zaključen zapisnik s te skupštine, jer se ima smatrati da već donesena odluka nije još postala valjana.

 

Odluka skupštine, dakle, obvezuje društvo danom donošenja, pa je stoga sud prvoga stupnja pravilno zaključio da je odluka o isplati dividende valjana i da je osnovan tužbeni zahtjev tužitelja primjenom odredbe iz čl. 220. st. 4. te čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/93, 121/99 i 52/00)."

VTS RH, Pž-4421/02 od 18. veljače 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr