Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 283.

Prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora, pored članova Nadzornog odbora, može staviti i svaki dioničar.

 

Dioničar koji u propisanom roku ne stavi uredan protuprijedlog, gubi pravo na priopćenje protuprijedloga, ali ne i pravo stavljanja protuprijedloga na glavnoj skupštini.

 

"Iz obrazloženja prvostupanjskog rješenja proizlazi da su na prijedlog dioničara - H.F.Z.P. ostali dioničar stavili protuprijedlog koji je prihvaćen.

 

Iz prijepisa javnobilježničkog zapisnika koji prileži registarskom spisu na stranici 7, vidljivo je da je dioničar H.F.Z.P. istakao prijedlog da se za člana Nadzornog odbora izabere I. V. iz Zagreba. Ostali dioničari stavili su protuprijedlog da se za člana Nadzornog odbora izabere Tajana K. O., a na što je nazočni punomoćnik Hrvatskog fonda za privatizaciju stavio prigovor.

 

Zahtjev za upis je odbijen obzirom da je prijedlog za člana Nadzornog odbora dao dioničar, a ne Nadzorni odbor, kako je to propisano čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) te jer prema mišljenju prvostupanjskog suda ostali dioničari mogu dati protuprijedlog samo na prijedlog Nadzornog odbora o izboru člana Nadzornog odbora, a ne i na prijedlog dioničara.

 

Nesporno je da se u smislu odredbe čl. 280. st. 3. ZTD-a određuje da u objavi dnevnog reda o izboru člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor mora navesti i prijedlog odluka što ih treba donijeti. Ova odredba praktički znači da članovi Nadzornog odbora mogu predlagati sastav novog Nadzornog odbora odnosno njihov opoziv ili razrješenje pojedinih njegovih članova. To međutim, u isto vrijeme ne znači da to ne mogu predlagati i dioničari. To pravo im pripada u smislu odredbe čl. 283. ZTD-a. Pri tome je bitno naglasiti da dioničari mogu i na Glavnoj skupštini predlagati članove Nadzornog odbora. Dioničar koji u propisanom roku ne stavi uredan protuprijedlog, izgubio je samo pravo da se njegov protuprijedlog priopći, ali ne i pravo da stavlja prijedloge na samoj Glavnoj skupštini.

 

Iz naprijed navedenog vidljivo je da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo odbivši upis promjene člana Nadzornog odbora, prvo zaključivši da prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora može dati samo Nadzorni odbor, a ne i dioničar, (u smislu odredbe čl. 280. st. 3. ZTD-a), a zatim, da ostali dioničari mogu dati protuprijedlog samo na prijedlog Nadzornog odbora, a ne i na prijedlog dioničara (čl. 282. st. 1. ZTD-a)."

VTS RH, Pž-1597/03 od 08. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr