Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 282., 283. i 294.

Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora dioničar može staviti u roku od tjedan dana nakon što se u glasilu društva objavi sazivanje glavne skupštine (novelom Narodne novine broj 118/03 rok u kojem dioničar može staviti protuprijedlog za izbor člana nadzornog odbora iznosi dva tjedna prije dana održavanja glavne skupštine).

 

Ovaj protuprijedlog trebaju podržati dioničari koji imaju udio od najmanje 1/10 temeljnog kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini.

 

"Dioničar može sukladno, i po postupku iz čl. 282. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) predložiti izbor članova Nadzornog odbora. Ovaj prijedlog dioničari mogu podržati ako imaju dionice od najmanje 1/10 zastupanja temeljnog kapitala. Na Glavnoj skupštini o tom prijedlogu se odlučuje prije prijedloga o objavi dnevnog reda. Za ostvarenje prednosti u redoslijedu glasovanja moraju se ispuniti dva uvjeta: dioničar mora valjano staviti prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora, i prijedlog moraju podržati dioničari koji imaju kvalificiranu manjinu. Kad se ispune ove pretpostavke, predsjednik Skupštine je u utvrđivanju redoslijeda glasovanja obvezan držati se prava prvenstva dioničara, pa je pravilno zaključio i prvostupanjski sud da u konkretnom slučaju je očito da tako nije postupljeno jer je prijedlog D.-FONDA dan na Skupštini tuženika 18. svibnja 2000. godine izravno i o istom se odmah neposredno glasovalo. Prema tome, D.-FOND kao ovlašteni dioničar tuženika nije konkurirao svojim prijedlogom za izbor članova Nadzornog odbora tuženika na zakonom propisani način, a niti je provedeni postupak na navedenoj Skupštini prilikom glasovanja i izbora u svezi s prijedlogom D.-FONDA proveden u zakonito predviđenom postupku, pa se donesena odluka o izboru za članove Nadzornog odbora trebala poništiti.

 

Slijedom iznesenoga, ovaj sud ocjenjuje da je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbe čl. 282., čl. 283. i čl. 294. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-1343/01 od 26. lipnja 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr