Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 280. stavak 3. i 4., članak 358. stavak 1. točka 2.

Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora je valjana ako je javno objavljen dnevni red, ako za to postoji prijedlog nadzornog odbora, te ako je u objavi dnevnog reda prijedlog odluke koju treba donijeti. Novelom Narodne novine broj 118/03 propisano je da prijedlog za izbor članova nadzornog odbora mora sadržavati njihova imena I prezimena, zanimanje I prebivalište.

 

Ništavna je odluka o imenovanju člana nadzornog odbora na skupštini društva na prijedlog pojedinog dioničara, a bez prijedloga Nadzornog odbora.

 

"Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora u osobi gospođe B. Lj. nije donesena u postupku koji je propisan Zakonom o trgovačkim društvima, a to je odredba čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00). Naime, izbor gospođe LJ. B. u Nadzorni odbor tužene nije predložio Nadzorni odbor, iako je to bio dužan po čl. 280. Zakona o trgovačkim društvima. Ovo i zbog toga što se nije radilo o pravu imenovanja člana Nadzornog odbora društva po čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima, koje bi pripadalo pojedinom članu trgovačkog društva. Izbor gospođe B. Lj. izvršen je na skupštini društva, kako je to navedeno u tužbi 18. rujna 1997. godine, a na prijedlog D. B., dioničara tuženoga društva.

 

Iz citiranog zapisnika Nadzornog odbora i poziva za skupštinu je vidljivo, da Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog odluke o imenovanju gospođe B. Lj. za člana Nadzornog odbora tužene i da je i pored toga Glavna skupština izvršila njen izbor, bez postojanja prijedloga Nadzornog odbora.

 

Zbog toga, u ovom dijelu žalba tuženoga nije osnovana, zbog čega je u ovom dijelu presudu valjalo potvrditi, a žalbu odbiti kao neosnovanu sve po čl. 368. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99) u vezi čl. 358. Zakona o trgovačkim društvima."

VTS RH, Pž-4618/99 od 14. prosinca 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr