Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 278

Glavna skupština društva mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, te ako navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

 

"Uvidom u spis utvrđeno je da je predlagatelj dana 8. 01. 1997. godine podnio sudu zahtjev da temeljem čl. 278. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD) da ga sud ovlasti za sazivanje glavne skupštine i da objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini, jer na njegov zahtjev skupštinu nije htjela sazvati uprava i nadzorni odbor (list 1 do 2). Uz zahtjev je priložio dopis upravi društva za sazivanje skupštine s dnevnim redom izglasavanje nepovjerenja upravi (list 4 i 6) i Nadzornom odboru da opozove upravu ili sazove glavnu skupštinu (list 3 i 49).

 

Prema čl. 278. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD), glavna skupština mora se sazvati ako to u pismenom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev se upućuje upravi društva. Prema stavku 2. tog članka dioničari iz stavka 1. tog članka mogu na isti način zahtijevati i da se objavi predmet odlučivanja na glavnoj skupštini, a prema st. 3. tog članka ako se ne udovolji zahtjevu dioničara, sud može ovlastiti dioničare da sami sazovu skupštinu i objave predmet odlučivanja na toj skupštini.

 

Nesporno je da predlagatelj - dioničar s 5,2% dionica, a iz spisa je vidljivo, da je postupio po stavku 1. i 2. članka 278. ZTD-a.

 

Prema tome, ispravno je postupio prvostupanjski sud kada je temeljem čl. 278. st. 3. ZTD-a ovlastio predlagatelja da sazove glavnu skupštinu i objavi predmet odlučivanja izglasavanje nepovjerenja upravi društva. Kad uprava društva nije htjela sazvati skupštinu, a nadzorni odbor društva nije htio opozvati upravu ni sazvati skupštinu.

 

Skupština će odlučiti o tome je li njegov zahtjev za izglasavanje utemeljen ili ne."

VTS RH, Pž-511/97-2 od 25. veljače 1997.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr