Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 277.

Odluka o imenovanju uprave ili člana uprave proizvodi pravne učinke za društvo od dana donošenja.

 

Na stanje u registru ne mogu se pozvati osobe kojima je poznato ili moralo biti poznato da se stvarno stanje razlikuje od stanja u sudskom registru.

 

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati uprava koja je valjano imenovana, ali još nije upisana u trgovački registar, a nema ovlaštenje osoba koja više nije član uprave, iako je upisana u trgovačkom registru.

 

"Odluka o imenovanju uprave ili člana uprave društva proizvodi pravne učinke i za društvo i za upravu društva od trenutka donošenja. Ne treba čekati upis u sudski registar takve odluke, jer se na stanje upisa u sudskom registru ne mogu pozivati osobe kojima je bilo poznato ili moralo biti poznato da se stvarno stanje razlikuje od stanja upisanog u sudskom registru (čl. 66. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00).

 

Prema tome, nije bila ovlaštena osoba za sazivanje skupštine ona osoba koja u trenutku sazivanja skupštine više nije član uprave, mada joj je to svojstvo još upisano u sudskom registru.

 

Pravo sazivanja skupštine društva se stoga treba priznati osobi koja je valjano imenovana, ali koja još nije upisana u sudski registar.

 

Sve ovo zbog toga, što je potrebno dati mogućnost sazivanja skupštine i onda kada bi ono bilo onemogućeno samo zbog toga što valjano imenovana osoba još nije upisana u sudski registar."

VTS RH, Pž-6507/01 od 26. ožujka 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr