Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 261

Član nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član uprave, trajni zamjenik člana uprave, prokurist ni punomoćnik društva.

 

"Prema odredbi čl. 261 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima (ZTD) član nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član uprave, trajni zamjenik člana uprave, prokurist ni punomoćnik društva. Temelj ovog članka čini stroga odvojenost vodenja poslova od nadzora nad vodenjem poslova, odnosno primjena načela naspojivosti dužnosti (inkompatibiliteta). Medutim, u slučaju nužde zakonodavac ipak dopušta iznimku od načela naspojivosti dužnosti ali ne u čistom obliku i uz stroge uvjete. I u tom iznimnom slučaju član nadzornog odbora ne može postati redovnim članom uprave, već samo zamjenikom člana uprave i to ne trajnim nego privremenim. Kao zamjenik člana uprave, član nadzornog odbora obavlja poslove člana uprave društva i, na njega se primjenjuju ostale odredbe o članu uprave (čl. 253 ZTD-a). Načelo inkompatibiliteta u tom slučaju nije narušeno, jer član nadzornog odbora uz ostale ograde za vrijeme svog mandata zamjenika člana uprave ne može obavljati funkciju člana nadzornog odbora, dakle ostaje ono bitno od tog načela, a to je da ista osoba funkcije vodenja poslova i nadzora ne obavlja istovremeno.

 

Prema odredbi čl. 263. st. 1 ZTD-a nadzorni odbor nadzire vodenje poslova društva. Prema odredbi st. 5 citiranog članka vodenje poslova društva ne može se prenijeti na nadzorni odbor. Time zakonodavac ustraje na podjeli funkcija između tih dviju organa društva, kako ne bi došlo do sukoba ovlasti. Dopušteno je da se statutom ili odlukom nadzornog odbora odredi da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz suglasnost nadzornog odbora, uprava će pojačano voditi računa da posao vodi tako da se suglasnost nadzornog odbora dobije.

 

Iz iznesenog slijedi da je pravilno prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan zahtjev predlagatelja za upis predsjednika nadzornog odbora D. ČL kao osobe za zastupanje društva. Isto tako, pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da su ništave odluke društvenog ugovora koje su u protivnosti sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a osobito promjene koje se odnose na davanje ovlasti predsjedniku nadzornog odbora da zastupa društvo, a u I.51 izmijenjenog Društvenog ugovora od 23. svibnja 1997. godine."

VTS RH Pž-365/98 od 10. ožujka 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr