Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 252. st. 5.

Član uprave odgovoran je za naknadu štete vjerovniku kojemu je nanio štetu time jer nije mogao svoja potraživanja naplatiti od društva.

 

Član uprave mora voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, a naručivanjem robe za tvrtku koja je bila insolventna, te koristeći se pri sklapanju bivšim, sada nevažećim imenom tvrtke član uprave je postupao očito nesavjesno.

 

"Nadalje, savjesnom i brižljivom ocjenom rezultata provedenog postupka, prvostupanjski je sud sa sigurnošću utvrdio da je tuženik kao direktor i osnivatelj privatnog poduzeća T. s p.o. Dubrovnik, od tužitelja naručio i preuzeo predmetnu robu, iako je ta tvrtka u to vrijeme bila u blokadi, što više tuženi se pri tome koristio i imenom ranije tvrtke ., iako je ta tvrtka u to vrijeme promijenila ime u T. N., dakle koristio se pri sklapanju pravnog posla kupnje i prodaje imenom tvrtke koja ne može sudjelovati u pravnom prometu.

 

Iz toga je prvostupanjski sud izveo pravilan zaključak da tuženik prema odredbi čl. 252. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) odgovara za naknadu štete ovdje tužitelju i bez osnove su tvrdnje tuženika u kojima pokušava dovesti u osnovanu sumnju izneseni činjenični i pravni zaključak prvostupanjskog suda."

VTS RH, Pž-5916/00 od 19. studenog 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr