Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 251.

Ako je društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo, uprava mora bez odgađanja, a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga zbog kojega poseban zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka zatražiti da se otvori stečajni postupak.

 

Ne može se uzeti da je zakonski zastupnik stečajnog dužnika koji je podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom u svojstvu vjerovnika, doveo u sukob svoje interese s interesima stečajnog dužnika.

 

"Neprihvatljivo je i protivno zakonu stajalište prvostupanjskog suda da bi zbog činjenice da je zakonski zastupnik dužnika - v.d. ravnatelja K. N., podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, u svojstvu njegova vjerovnika, dovela u sukob svoje interese s interesima stečajnog dužnika. Ovakav stav prvostupanjskog suda je neprihvatljiv, jer odredba iz čl. 251. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/93, 121/99 i 52/00 - u daljnjem tekstu: ZTD), propisuje dužnost uprave da u slučaju gubitka, te zaduženja ili nesposobnosti za plaćanje predložiti otvaranje stečajnog postupka. Odredbom iz čl. 251. st. 2. decidirano je propisano: ako je društvo nesposobno za plaćanje ili prezaduženo, uprava mora bez odgađanja, a najkasnije 3 tjedna po nastanku razloga kojega poseban zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka zatražiti da se otvori taj postupak.

 

Slijedom navedenog nije bilo nikakvog razloga za primjenu odredbe iz čl. 84. st. 1. i 2. toč. 4. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 111/99, 88/01 i 117/03), jer u konkretnom slučaju ne mogu postojati suprotni interesi stečajnog dužnika i njegovog zakonskog zastupnika."

VTS RH, Pž-326/03 od 18. veljače 2003.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr