Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,121/99, 52/00 i 118/03) Članak 248.

Član uprave ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva.

 

Član uprave koji je postupio protivno zakonskoj zabrani obavljao poslove za svoj i tuđi račun bez suglasnosti nadzornog odbora prodajući trgovačku robu iz predmeta poslovanja društva odgovara društvu za naknadu štete.

 

"Tužitelj traži isplatu naknade štete i to obične štete (članak 155. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine broj 53/91, 73/91, 9/94 i 7/96, dalje: ZOO), te s naslova izmakle koristi (članak 189. ZOO-a), a temeljem članka 248. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) i članka 23. Društvenog ugovora tužitelja. U odnosu na žalbu tuženika navodi se da prema odredbi članka 248. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, a što je u skladu i sa člankom 23. Društvenog ugovora član uprave ne može bez suglasnosti nadzornog odbora za svoj, ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja društva i u slučaju postupanja suprotno navedenim odredbama društvo može tražiti naknadu štete.

 

Tuženik je bio direktor tužitelja u periodu od 5. srpnja 1996. godine do 29. srpnja 1997. godine, te temeljem provedenih dokaza, napose nalaza vještaka proizlazi da je tuženik počinio povredu zabrane konkurencije, budući je u navedenom periodu obavljao poslove na račun obrta L. V. i svoje tvrtke L. V. d.o.o. koji su ulazili u predmet poslovanja društva - tužitelja. Slijedom toga tužitelj osnovano traži naknadu štete, i sud je pravilno odlučio usvajanjem zahtjeva za naknadu obične štete (članak 155. ZOO-a), uz dano obrazloženje koje prihvaća i ovaj žalbeni sud."

VTS RH, Pž-3851/00 od 26. studenog 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr