Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 245.

Ako neki član uprave nije imenovan u hitnom će ga slučaju na zahtjev zainteresirane osobe imenovati sud.

 

Radi se o izvanparničnom postupku u kojem nije nužno sudjelovanje dviju strana. Suprotnu stranu - dioničko društvo koje nema ni upravu ni nadzorni odbor, nema tko zastupati.

 

"Prema članku 40. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/99, 34/99, 52/00) trgovački sud odlučio je u izvanparničnom postupku, između ostalog, u stvarima iz članka 245. ZTD-a. U izvanparničnom postupku nije nužno sudjelovanje dviju stranaka sa suprotstavljenim interesima. U ovom slučaju nije ni moguće sudjelovanje druge strane već samo predlagatelja. U pitanju je naime dioničko društvo koje nema ni upravu, a ni nadzorni odbor. Stoga to društvo nema tko zastupati u ovom izvanparničnom postupku. Iz isprava u spisu sasvim nedvojbeno proizlazi da je članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva P. d.d. Pula istakao mandat dana 24. studenog 1999. godine. Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani (članak 258. ZTD-a). Članovima Nadzornog odbora istekao je mandat 24. studenog 1999. godine i oni od tada nisu više članovi Nadzornog odbora po samom zakonu. O tome nije potrebno donositi bilo kakvu odluku. Po prirodi stvari nije ni moguća odluka o opozivu članova Nadzornog odbora iz razloga što oni nakon isteka mandata po samom zakonu više nisu članovi Nadzornog odbora.

 

Bez obzira tko je potpisao punomoć ona ne proizvodi pravne učinke iz razloga što ne postoje niti uprava, a niti Nadzorni odbor u trgovačkom društvu P. d.d. Pula, pa po prirodi stvari, to društvo se nalazi u situaciji da nema zastupnika po zakonu. Upravo zbog toga je prvostupanjski sud i imenovao člana uprave.

 

Valjalo je stoga temeljem članka 380. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) u vezi članka 358. ZPP-a žalbu odbaciti kao nedopuštenu, jer je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe."

VTS RH, Pž-4656/01 od 14. studenog 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr