Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00 i 118/03) Članak 244.

Članove uprave društva i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet godina.

 

Članstvo u upravi društva po zakonu prestaje istekom mandatnog razdoblja na koji je član imenovan te nije potrebna odluka o razrješenju člana uprave i predsjednika.

 

"Prema čl. 244. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00, nastavno: ZTD), članovi uprave i predsjednik uprave imenuju Nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet godina.

 

Članstvo u upravi prestaje istekom mandatnog razdoblja na koji je član uprave bio imenovan. Tako i pravna znanost (vidi dr. Jakša Barbić: Pravo društava, knjiga druga, drugo izdanje, Zagreb 2001., str. 380, nastavno: Barbić). Znači, u ovom slučaju članstvo u upravi prestaje po samom zakonu i nije potrebna za to više nikakva odluka.

 

U konkretnom slučaju nesporno je da je tužitelju (predsjedniku uprave) počeo teći petogodišnji rok mandata dana 5. 12. 1995., pa je po ugovoru stranaka, a i samom zakonu njegovo članstvo u upravi u svojstvu direktora - predsjednika uprave prestalo 5. 12. 2000. godine. Je li on i nakon toga obavljao tu dužnost i kakva je valjanost tih odluka, nije predmet ovog spora i time se drugostupanjski sud nije mogao baviti.

 

Samo ovo je dovoljno da je prvostupanjski sud morao odbiti tužitelja s tužbenim zahtjevom.

 

Osim toga uopće nema odluke koju tužitelj želi pobiti, jer kako je iz Zapisnika vidljivo Nadzorni odbor o tome nije donio nikakvu odluku, a još manje da bi ista bila pismeno izrađena i otpremljena tužitelju."

VTS RH, Pž-1019/02 od 18. lipnja 2002.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr