Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 244.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave kada za to postoji važan razlog.

 

Nadzorni odbor kojemu je mandat istekao ne može donijeti pravovaljanu odluku o opozivu člana uprave.

 

"Ne stoji žalbeni razlog da je presuda nerazumljiva, jer da nije jasno temelji li sud presudu na tome što je istekao mandat nadzornom odboru ili što odluka nema obrazloženja. Sud je jasno utvrdio da su ispunjena oba ta uvjeta i da odluku temelji i na jednom i na drugom. Nesporno je da je nadzornom odboru tuženika istekao dvogodišnji mandat određen člankom 44. Statuta, jer je nadzorni odbor izabran na glavnoj skupštini 19. srpnja 1999. godine (list 17), a odluka je donesena 13. studenog 2001. godine. Neutemeljeno je pozivanje tuženika na članak 42. Statuta. Stavak 1. tog članka glasi: "Skupština društva bira članove Nadzornog odbora kojeg je mandat u tijeku do izbora novog Nadzornog odbora". Takva formulacija ne može se tumačiti, kako to pogrešno tuženik zaključuje, da je mandat Nadzornog odbora produžen sve do izbora novog nadzornog odbora, već samo to da prethodni nadzorni odbor predlaže članove novog nadzornog odbora, a u članku 44. je jasno određeno da mandat nadzornom odboru traje dvije godine."

VTS RH, Pž-1968/02 od 11. lipnja 2002.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr