Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 244

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog.

Ništava je odluka nadzornog odbora društva koja ne sadrži nikakve razloge zbog kojih je odluka o opozivu člana uprave društva ili njezina predsjednika donesena.

 

"Sud prvoga stupnja se u presudi pozvao na odredbu čl. 244. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99), kao i odredbe Statuta tuženoga i Ustav Republike Hrvatske, pa je odredbe citiranih zakonskih akata primijenio na utvrđeno činjenično stanje, zaključivši, da je Odluka ništava, jer nema obrazloženja koje bi opravdavale njeno donošenje. Postojanje važnog razloga za donošenje Odluke o opozivu, moralo se utvrditi prije donošenja takve odluke, tako da naknadno iznošenje razloga nije opravdano. Osim toga, u Statutu tuženoga ne može se izbjeći utvrđenje i primjena važnog razloga za opoziv Odluke o imenovanju člana Uprave. Prema tome, ni Odlukom Nadzornog odbora tužene nije se moglo izbjeći utvrđenje i navođenje važnog razloga za razrješenje člana Uprave.

 

Zbog toga i ovaj žalbeni sud prihvaća stav suda prvoga stupnja, da su razlozi za opoziv koje je tuženik iznio u ovoj parnici neosnovani, jer te razloge tuženik je morao navesti u osporenoj odluci od 20. prosinca 1996. godine. Zato nije u pravu žalitelj, da je sud prvoga stupnja počinio bitne povrede odredaba parničnog postupka, pa da je propustio ocijeniti te razloge i u pobijanoj presudi. Kod toga se navodi da za ovaj spor nije bitan navod žalitelja kakav je trenutno status tužitelja, jer je to pitanje vezano za radno pravni spor parničnih stranaka.

 

Slijedom izloženog, nije osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, jer je sud prvoga stupnja pravilno primijenio materijalno pravo presuđujući ovaj spor po čl. 244. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdivši spornu odluku tuženog društva ništavom."

 

VTS RH, Pž-4243/00 od 3. listopada 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr