Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 242.

1. Ovlast uprave da zastupa društvo ne može se ograničiti.

2. Članovi uprave moraju se u odnosu na društvo u vođenju poslova društva držati ograničenja koja su im u okviru propisa postavljena statutom, odlukama nadzornog odbora i glavne skupštine, te poslovnikom o radu uprave.

3. Navedena ograničenja u zastupanju ne tiču se trećih osoba, te su poslovi članova uprave prema trećima pravno valjani, iako su poduzeti suprotno internim ograničenjima društva.

 

"Prema čl. 426. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) uprava zastupa društvo. U tome je ovlaštena poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

 

Ovlast uprave da zastupa društvo ne može se ograničiti (čl. 242. st. 1. ZTD).

 

Prema tome tvrdnja tužitelja da je prema statutu bila potrebna suglasnost nadzornog odbora za preuzimanja ovakve obveze u ime tužitelja, nije relevantna. Naime, statut može sadržavati odredbe koje odstupaju od odredbi Zakona o trgovačkim društvima samo kada je to u zakonu izričito određeno (čl. 173 st. 4. ZTD). U ovom slučaju prisilnim propisom je određeno da se ovlast uprave da zastupa društvo ne može ograničiti, pa eventualna odredba statuta koja bi bila suprotna toj prisilnoj odredbi nema nikakvog značaja.

 

Članovi uprave moraju se u odnosu na društvo u vođenju poslova držati ograničenja koja su im u okviru propisa postavljena statutom, odlukama nadzornog odbora i glavne skupštine te poslovnikom o radu uprave (čl. 242. st. 2. ZTD).

 

Ne postoji dakle nikakvo ograničenje u zastupanju u odnosu na treće osobe. U čl. 242. st. 2. ZTD izričito je rečeno da su članovi uprave dužni držati se ograničenja u odnosu na društvo. To je dakle odnos između društva i članova uprave, a trećih osoba se to ne tiče. Čak kada bi takvo ograničenje bilo upisano u sudskom registru, suprotno prisilnom propisu, ne bi proizvodilo nikakve pravne učinke. Ako je član uprave postupio suprotno ograničenjima koja su mu postavljena statutom, odlukom nadzornog odbora, glavne skupštine ili poslovnikom o radu uprave, tužitelj može zahtijevati naknadu štete od člana uprave koji je tako postupio. Jednako tako i eventualna kaznena odgovornosti člana uprave ne mijenja ništa nastvari. Ugovor je pravovaljan, neovisno od toga jesu li ispunjene pretpostavke odgovornosti za štetu člana uprave ili pak pretpostavke za kaznenu odgovornost člana uprave."

VTS RH, Pž-1084/00 od 17. listopada 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr