Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 239.

U postupku u kojem se donosi rješenje kojim se određena osoba postavlja za privremenog upravitelja i nalaže upis postavljene osobe u sudski registar potrebno je prethodno ispitati zadovoljava li ista osoba zakonske uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te pribaviti izjavu postavljene osobe o tome prihvaća li postavljenje.

 

"Prvostupanjski sud je u tijeku postupka uvidom u predmete iz sudskog registra utvrdio da je predlagatelj imenovan za upravitelja zadruge-protustranke 6. kolovoza 1997. godine, da mu je mandat trajao 4 godine, te da je zadruga ima 34 člana, te je uz analognu primjenu članka 423. stavak 6., a u svezi članka 40. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) postavio privremenog upravitelja u osobi Ž. K. koji je na popisu članova zadruge pod rednim brojem 16, sa zadaćom da obavlja neodgodive poslove zadruge i da što prije sazove skupštinu radi imenovanja upravitelja zadruge. - Sudskom registru naložen je upis privremenog upravitelja Ž. K. i brisanje predlagatelja kao dosadašnjeg upravitelja, s tim da žalba ne zadržava provedbu.

 

Prilikom postavljanja privremenog upravitelja iz redova članova zadruge sud je propustio prethodno ispitati zadovoljava li predviđena osoba uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD-a i prihvaća li postavljenje, odnosno pribaviti izjavu predviđenog upravitelja u skladu s odredbom članka 425. stavak 2. ZTD-a, odnosno članka 394. stavak 4. točka 3. ZTD-a. - Pribavljanje te izjave u postupku postavljenja privremenog upravitelja iz redova članova zadruge potrebno je iz razloga što se rješenjem nalaže sudskom registru upis postavljene osobe u sudski registar, te se u tom postupku moraju zadovoljiti zakonom utvrđene pretpostavke za upis u sudski registar."

VTS RH, Pž-4755/03 od 23. rujna 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr