Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227.

Dionice se prenose indosamentom, ukoliko su izdane isprave o dionicama, a u protivnom slučaju cesijom.

 

Nije od važnosti pozivanje na Statut društva o pravu prvokupa, jer je Hrvatski fond za privatizaciju stjecatelj na temelju zakona, te slobodno raspolaže sa svojim dionicama.

 

Napomena: Statutom se ne može propisati kao uvjet prijenosa dionica pravo prvokupa u korist dioničara.

 

"Nije osnovan žalbeni navod tuženoga, da je prijenos dionica na tužitelja obavljen protivno odredbi čl. 227. Zakona o trgovačkim društvima. Ovo zbog toga što se dionice mogu prenositi indosamentom samo onda kada su izdane isprave o dionicama. Međutim, ako isprave o dionicama nisu izdane, tada se prijenos dionica vrši cesijom, u konkretnom slučaju prijenos dionica na tužitelja od Hrvatskog fonda za privatizaciju je izvršen cesijom, jer nisu bile izdane isprave o dionicama. Stoga ovaj sud nalazi da je ugovor između tužitelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju od 7. siječnja 2000. godine valjan i da je to ugovor o cesiji po čl. 436. Zakona o obveznim odnosima.

 

Zbog toga nije od važnosti pozivanje tuženoga na Statut društva, jer pri ovom stanju stvari upis dionica u knjigu dionica moguć je temeljem citiranog ugovora između tužitelja i Hrvatskog fonda za privatizaciju. Pri tome se napominje da je Hrvatski fond za privatizaciju zadržao u svom portfelju 1.482 dionice rezerviranih za zakonske obveze Hrvatskog fonda za privatizaciju, jer je iz spisa vidljivo da je u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju još ostalo 1.571 dionica tuženoga društva."

VTS RH, Pž-793/01 od 27. veljače 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr