Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 227. st. 2.

Dioničko društvo u svom statutu može odrediti da je za prijenos dionice potrebna suglasnost društva.

 

U statutu se mogu odrediti razlozi odbijanja davanja suglasnosti za prijenos dionice.

 

Odluka o odbijanju ne smije biti zloupotreba prava ili protivna dobrim običajima, odnosno može se donijeti u slučaju postojanja važnog razloga za odbijanje suglasnosti društva.

 

Napomena: Na dionice koje postoje u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira a koje se vode na računu u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije statutom nije dozvoljeno odrediti vinkulaciju (članak 133. stavak 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira - Narodne novine broj 84/02).

 

"Polazeći od činjenice, da statut tužene ne propisuje razloge zbog kojih uprava društva može odbiti davanje suglasnosti za prijenos dionica, ovaj žalbeni sud polazi od načela, da se ovakva odluka može donijeti samo u slučaju postojanja važnog razloga za odbijanje suglasnosti i da se pri tome koriste uobičajena ograničenja pri korištenju pravom, pa tako odluka uprave društva ne bi smjela biti šikanirajuća, nemoralna ili predstavljati zloupotrebu prava. Razlozi koje navodi sud prvoga stupnja u pobijanoj presudi nisu dovoljni, jer se ničim ne dokazuje, zbog čega je stjecatelj dionica nepoželjna osoba, te da nije u interesu društva odobrenje zatraženog prijenosa dionica. Ova presuda suda kao i citirana odluka uprave tužene nije obrazložena, pa je nije moguće ispitati niti kontrolirati ispravnost zaključaka suda prvoga stupnja.

 

Radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja, trebalo je utvrditi, da li je uprava tužene i do ovog slučaja tužitelja morala donositi odluke ove vrste, kakve su te odluke bile po svojoj sadržini, kako bi se eventualno vidjeli razlozi takvih odluka, jer nije u interesu društva, da dionice postanu neprenosive i da se pojedine dioničare ne može trajno zadržati u društvu."

VTS RH, Pž-2693/99 od 24. kolovoza 1999.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr