Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03 - ZTD) Članak 226 st. 3 /nakon Novele broj 118/03 - članak 226. st. 4. ZTD-a/

Nakon što je imatelj dionice koja glasi na ime upisan u knjigu dionica, društvo može brisati upis samo pod uvjetom ako je prije toga o tome obavijestilo dioničara, te ako isti nije prigovorio brisanju u primjerenom roku.

 

"Knjiga dionica je trgovačka knjiga koja se mora voditi za dionice na ime i privremenice, sa svrhom da društvu i dioničarima omogući uvid tko su dioničari s dionicama na ime, tko je dužnik za unos uloga koji još nije uplaćen, tko je prednik isključenog dioničara i tko se prema društvu može legitimirati kao dioničar dionice na ime. Iako upis dioničara u knjigu dionica nema konstitutivni značaj, u odnosu na društvo smatra se dioničarem onaj koji je upisan u knjgu dionica, u smislu čl. 226 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - ZTD). Upis je neopoziva pretpostavka o članstvu upisanog dioničara, a samo upisom može se prema društvu ostvarivati članska prava i ispunjavati članske obveze.

 

Osobi koja je uredno upisana u knjigu dionica društvo ne može osporavati svojstvo dioničara i pripadajuća članska prava. I obrnuto, neupisanom stjecatelju dionice ne smije se dopustiti obavljanje dioničkih prava, na pr. raspravljanje i glasovanje na skupštini društva.

 

Dioničko društvo može brisati upis dioničara u knjizi dionica, ako se naknadno ustanovi da je stjecanje dionica bilo pravno nevaljano, na primjer prijenos dionice na ime nije obavljen u obliku indosamenta. Brisanje se može obaviti samo pod uvjetom da društvo obavijesti upisanu osobu o nakani brisanja, pri čemu joj mora predočiti razloge te dati primjeren rok za prigovor.

 

Ako upisani dioničar stavi prigovor u danom mu roku, društvo ga ne može brisati iz knjige dionica (čl. 226 st. 2 ZTD).

 

Nakon što je tuženo društvo upisalo tužitelja u knjigu dionica dana 27.02.1996 (čl. 226 st. 2 ZTD) brisanje iz knjige dionica moglo je obaviti samo pod uvjetom da je istoga obavijestilo o nakani brisanja, te da je predočilo razloge i dalo mu primjeren rok za prigovor. Obzirom da je tužitelj stavio prigovor u roku koji mu je dan, nisu postojali uvjeti da društvo izvrši brisanje tužitelja iz knjige dionica (čl. 226 st. 3 ZTD).

VTS RH Pž-2458/97 od 16. rujna 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr