Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 217.

Nije osnovana tražbina dioničara prema društvu u stečaju temeljem uplaćenog uloga, jer se dioničaru ne smiju vratiti uplaćeni ulozi.

 

Dioničar bi u slučaju stečaja društva mogao osnovano se pojaviti kao stečajni vjerovnik samo po osnovi prava na dobit, ukoliko je pravo na dobit utvrđeno prije otvaranja stečajnog postupka.

 

"Iz prijave tražbine i sadržaja tužbe proizlazi kako tužiteljica smatra da ima tražbinu prema stečajnom dužniku u visini nominalnog iznosa dionica. Dionica je vrijednosni papir koji izdaje dioničko društvo, a označava dio temeljnog kapitala i njome je izraženo članstvo imatelja i s njim povezana prava i obveze. Imatelj dionica kao vrijednosnog papira temeljem toga ima imovinska prava kao što su pravo na udio u dobiti, pravo na ostatak koji preostaje nakon likvidacije ili stečaja društva, pravo na nove dionice ako se izdaju i slično, te upravljačka prava kao što je pravo glasa, pravo na obaviještenost, pravo nadzora, pravo pobijanja skupštinskih odluka, itd. Dioničar bi se temeljem dionice mogao pojaviti kao stečajni vjerovnik eventualno samo po osnovi prava na dobit, ukoliko je isplata prava na dobit utvrđena prije otvaranja stečajnog postupka. U konkretnom slučaju tužiteljica i ne tvrdi da potražuje od stečajnog dužnika isplatu dobiti, već zahtjeva da joj se isplati nominalni iznos dionica. Takvo pravo dioničara ne postoji ni u slučaju kad nad dioničkim društvom nije otvoren stečajni postupak. To bi bilo u suprotnosti sa prisilnim propisima Zakon o trgovačkim društvima i značilo bi izigravanje vjerovnika. Dioničarima se ne smiju vratiti uplaćeni ulozi (čl. 217. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima - Narodne novine br. 111/93 i 34/99)."

VTS RH, Pž-5179/00 od 14. studenog 2000.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr