Zakon o poduzećima (NN br. 53/91, 8/92, 58/93) Čl.173a. (sada čl.47. Zakona o trgovačkim društvima, NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03)

Prokura ovlašćuje za sklapanje ugovora i obavljanje pravnih poslova vezanih uz poslovanje poduzeća. Prokurist nije ovlašten za poduzimanje pravnih radnji koje nisu u vezi s poslovanjem poduzeća.

 

"lz čitavog tijeka postupka, pa i iz žalbe i odg6vora na žalbu, prijeporno je da li je B.K. kao fizička osoba, koja dobija ugovorom s tužiteljem sredstva za kupnju dionica, mogao kao prokurista potpisati pravovaljano ugovor o kreditu kojim prema odredbi čl. 11. toga ugovora uz ostale i tuženik pristupa u neograničenu solidarnu obvezu kao sudužnik za data kreditna sredstva B.K. Ovaj sud kao drugostupanjski prihvaća da je prokura najširi oblik trgovačke punomoći, te da ovlaštenje prokuriste obuhvaća ne samo poslove koji ulaze u područje redovnog poslovanja poduzeća nego i sve izvanredne poslove, pa prokurista može preuzimati sve vrste obveza, pa i mjenične garancijske, i jamčevne i može sklapati sve vrste ugovora, i da su od toga zakonom izuzeta otuđenja nepokretnosti. Međutim bit problema u ovome predmetu svodi se na tumačenje odredbe čl. 173a. st. 1. Zakona o poduzećima o tome, da li je sklopljeni ugovor o kreditu između tužitelja Zagrebačke banke i fizičke osobe B.K. kao prokuriste tuženika bio u vezi s poslovanjem poduzeća tuženika.

 

Smatramo da o tome prvostupanjski sud ima ispravan stav, te da ugovor o kreditu između Zagrebačke banke i fizičke osobe B.K. nije bio u vezi s poslovanjem tuženog poduzeća "V" d.d. u stečaju, jer prije svega uz svuširinu ovlasti prokuriste, ovlaštenja prokuriste vezana su uz poslovanje poduzeća, pa on po prirodi stvari nije ovlašten poduzimati one pravne radnje koje su pojmovno nespojive s održavanjem poslovanja poduzeća. Davanje solidarnog neograničenog jamstva tuženika za kredit fizičke osobe B.K., nema nikakve veze s poslovanjem tuženog poduzeća, niti je to u tijeku prvostupanjskog postupka dokazano, a niti proizlazi iz spisu priloženih isprava.

 

Prema tome kako u tijeku postupka, tako i u vrijeme zaključivanja ugovora o kreditu, ta konstatacija i činjenica bila je poznata ne samo B.K., nego i davatelju kredita i tužitelju - banci. Radi toga žalba tužitelja nije dovela u pravnu i činjeničnu dvojbu obrazloženje prvostupanjske presude, koje i ovaj sud prihvaća, te ga nije potrebito u svim pojedinostima ponavljati."

VTS RH, Pž-1850/97 od 30. prosinca 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr