Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 40.

Nadležnost trgovačkih sudova za suđenje u sporovima pobrojanim odredbom članka 40. Zakona o trgovačkim društvima nije isključiva, te je stoga ove sporove moguće rješavati i pred izbranim sudištima (arbitražama).

 

"Prvostupanjski sud se osnovano pozvao na odredbe članka 473. stavak 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 111/99 i 88/01), premda su one prestale vrijediti na temelju odredbi članka 50. Zakona o arbitraži -Narodne novine broj 88/01 (stupio na snagu 19.10.2001.) koji glasi: Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe sljedećih zakona: - članka 468.a do 487. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91.).., jer je odredbama članka 51. istoga Zakona određeno (citat): (1) Učinci ugovora o arbitraži koji su bili sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona prosuđivat će se po zakonu koji je prije toga bio na snazi.

 

O ovom pitanju ovaj sud ima stav da arbitražna klauzula ne vrijedi samo onda kada je propisana isključiva nadležnost hrvatskoga suda ili drugog organa. Tako je, na primjer, odredbama članka 363. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) propisano (citat): Tužba za pobijanje Članak 363. (1) Tužba se mora podići isključivo kod suda iz članka 40. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 30 dana od donošenja odluke. Dakle, ovaj sud prihvaća stav pravne nauke (GORENC * FILIPOVIĆ * SLAKOPER * BRKANIĆ: KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, RRIFplus, Zagreb 2004, str. 46.) da tamo gdje nije određena isključiva nadležnost trgovačkog suda moguće je i rješavanje sporova putem izbranih sudišta (arbitraža). Pri tome nije dopušteno odredbe članka 40. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima shvaćati kao propisivanje isključive nadležnosti trgovačkih sudova jer je tim odredbama propisana samo stvarna nadležnost tih sudova za sporove iz tamo naznačenih područja i pitanja."

VTS RH, Pž-195/04 od 10. veljače 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr