Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03) Članak 31. st. 1.

Trgovac, kojemu drugi trgovac upotrebom ili upisom iste ili slične tvrtke ugrožava položaj u tržišnoj utakmici, ili se drugi trgovac nepovlasno koristi njegovim poslovnim ugledom, može tužbom zahtijevati da se tvrtka tog drugog trgovca izbriše iz trgovačkog registra, te da ga se obveže na naknadu štete počinjene upotrebom tvrtke.

 

"Tužitelj traži zaštitu tvrtke po odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Sud je pravilno našao da mu takva zaštita pripada po osnovi prava imatelja ranije prijavljene tvrtke. Prema odredbi čl. 31. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99 i 52/00) trgovac, kome drugi trgovac upotrebom ili upisom iste ili slične tvrtke, koja je upisana u registar istoga ili drugog suda, vrijeđa njegova prava ili ugrožava njegov položaj u tržišnoj utakmici, ili postoji opasnost da njegova prava i položaj u tržišnoj utakmici budu povrijeđeni, odnosno ugroženi ili se drugi trgovac upotrebom tvrtke nepovlasno koristi njegovim poslovnim ugledom, ili ga prisvaja, može tužbom zahtijevati da drugi trgovac prestane upotrebljavati tu tvrtku, da se tvrtka tog drugog trgovca izbriše iz trgovačkog registra, te da ga se obveže da naknadi štetu počinjenu upotrebom tvrtke.

 

Nesporno je da su i tužitelj i tuženik trgovci, te da su upisani u sudske registre na području Republike Hrvatske. Tužitelj je upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u registarskom ulošku broj 1-2673, sa tvrtkom DINERS CLUB ADRIATIC d.d. Nesporno je također da je nakon upisa tužitelja u registar Trgovačkog suda u Zagrebu izvršen upis tvrtke tuženika u registar Trgovačkog suda u Rijeci, kao i da ime tuženika sadrže ključnu riječ iz imena tužitelja, a to je riječ "Diners" koja nije uobičajena riječ u svakodnevnom govoru na području Republike Hrvatske. Opće je poznata činjenice, pa je tužitelj ne treba dokazivati, da je riječ "Diners" na području Republike Hrvatske postala sinonim za bezgotovinsko plaćanje karticom, te da je pod tvrtkom DINERS CLUB ADRIATIC d.d. Zagreb tužitelj stekao poslovni ugled na području Republike Hrvatske. Tuženik i ne tvrdi da ga je tužitelj ovlastio, a kao nositelj ranije upisane tvrtke, da ključnu riječ iz tvrtke tužitelja koristi kao sastavni dio svoje tvrtke. Kako se drugi trgovac, ovdje tuženik, upotrebom tvrtke nepovlasno koristi poslovnim ugledom tužitelja prisvajajući ga u poslovnom prometu, to je ovlašten slijedom naprijed citirane odredbe Zakona o trgovačkim društvima zahtijevati da drugi trgovac prestane upotrebljavati tu tvrtku, te da se tvrtka tog drugog trgovca izbriše iz trgovačkog registra."

VTS RH, Pž-1025/00 od 5. rujna 2001.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr