Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 31.

Kod istog registarskog suda ne mogu biti upisana dva trgovca istovjetne trgovinske djelatnosti. Ranije registrirani trgovac ima pravo brisovnom tužbom tražiti brisanje iz registra kasnije upisanog trgovca.

 

"Sud prvog stupnja je utvrdio da je tužitelj "TAM" Zagreb rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Fi-12340/91 od 27. siječnja 1992. godine upisan u registar toga suda, a da je tuženik "TAM-PRO" Zagreb upisan također u registar istog suda rješenjem broj Fi-2231/92 od 21. veljače 1992. godine, dakle poslije tužitelja. Nadalje sud prvog stupnja je tvrdio da stranke u osnovi imaju upisanu i identičnu trgovinsku djelatnost.

 

Iz toga je sud pravilno zaključio da tužitelju pripada pravo prvenstva na zaštitu tvrtke u smislu čl. 31. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93), a identična zaštita predstoji i po čl. 158. st. 1. Zakona o poduzećima (Narodne novine br. 53/91 i 58/93).

 

Na navode žalbe treba još odgovoriti da je za usvajanje ovakvog tužbenog zahtjeva dovoljno ispunjenje osnovne pravne pretpostavke, a to je kad je drugi trgovac upisao sličnu tvrtku kod istog ili drugog registarskog suda, što se u konkretnom slučaju nesumnjivo i obistinilo."

VTS RH, Pž-731/96 od 16. travnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr