Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 31.

Imatelj ranije prijavljene tvrtke može tužbom zahtijevati da druga osoba, imatelj iste ili slične tvrtke, koja je kasnije upisana, prestane upotrebljavati tu tvrtku, da se tvrtka druge osobe izbriše iz sudskog registra.

 

Pored toga imatelj ranije prijavljene tvrtke može podnijeti tužbu na utvrđenje ništavosti upisa (članak 77. Zakona o sudskom registru) ili zaštititi svoja prava na temelju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, te drugih propisa o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva.

 

"Naime, predmetnom tužbom na utvrđenje tužitelj je koristio oblik pravne zaštite iz članka 77. Zakona o sudskom registru (Narodne novine broj 1/95, 57/96 i 45/99, u daljnjem tekstu: ZSR). Tužba za utvrđenje ništavosti upisa je tužba na utvrđenje (članak 187. stavak 1. ZPP-a), pa se njome može tražiti samo da sud utvrdi postojanje ili nepostojanje kakva prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost kakve isprave. Članak 77. ZSR-a, propisuje slučajeve u kojima je moguće tražiti utvrđenje ništavosti upisa u korist onih koji dokažu da imaju pravni interes za podizanje takve tužbe. Prvostupanjski sud je pravilno konstatirao da u provedenom upisu promjene tvrtke tuženika nisu ostvarene pretpostavke iz članka 77. ZSR-a.

 

Sud pravilno upućuje tužitelja da pravni interes na zaštitu tvrtke koja je upisana u sudskom registru ostvari prema Zakonu o trgovačkim društvima. Ovom tužbom tužitelj može zahtijevati zabranu upotrebe tvrtke, brisanje tvrtke iz trgovačkog registra i naknadu štete. Takvom tužbom nije isključeno ni pravo tužitelja na zaštitu po svim drugim propisima (o nelojalnoj utakmici, o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva, zaštiti imovine stečajnog dužnika i slično). Osim toga zaštita tvrtke prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/93, 121/99 i 52/00, u daljnjem tekstu: ZTD) ostavlja tužitelju puno šire mogućnosti zaštite po tužbi za utvrđenje ništavosti upisa prema Zakonu o sudskom registru. Zahtjev za zaštitu (argument iz članka 31. ZTD-a) može zahtijevati osoba čija je tvrtka ugrožena ili povrijeđena ili samo pak prijeti opasnost da se to dogodi. Takvu tužbu moguće je podnijeti u roku od tri godine od upisa u sudski registar pod uvjetom da netko uporabom ili upisom tvrtke vrijeđa njegova prava ili ugrožava njegov položaj u tržišnom natjecanju, ili stvara opasnost da njegova prava ili položaj u tržišnom natjecanju budu povrijeđeni odnosno ugroženi; ili da neovlašteno koristi (samouporabom tvrtke njegov poslovni ugled ili ga samo prisvaja)."

VTS RH, Pž-3154/03 od 29. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr