Članak 156. i 159. Zakona o poduzećima /sada čl. 29. Zakona o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03/

Kod istog suda koji vodi sudski registar ne mogu biti upisana dva ili više poduzeća pod istom ili sličnom tvrtkom koja obavljaju istu djelatnost. Srodnost postoji i kada slova u nazivu nisu ista, ali se naziv jednako izgovara.

 

"Tuženi ističe da se ne radi o srodnoj djelatnosti tužitelja i tuženog, te da se ne radi o sličnosti u nazivima, što bez prejudiciranja ne bi stajalo. Naime, tuženi je registriran kao poduzeće za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu pod nazivom "Techos", a tužitelj je registriran kako "Tekos", tekstilna konfekcija, pa se već iz ove registracije ne može zaključiti obavljaju li stranke kao privredni subjekti istu ili srodnu djelatnost, jer iz punog naziva tvrtke tuženika nije vidljivo koju će proizvodnju obavljati tuženi. Osim toga, nazivi, tvrtke stranaka jednako se izgovaraju, pa su nebitne tvrdnje žalitelja, da je njegovo ime nastalo kao složenica riječi "Technik" iz Osijeka, a naziv, tvrtka tužitelja kao složenica riječi "Tekstil" Osijek. Naime, sličnost postoji i kada riječi u nazivu nisu istovjetne, ali kada se transkripcijom, tj. izgovorom, jednako čitaju, a u konkretnom slučaju i ne radi se o sličnosti, već gotovo o identičnosti, jer se tvrtka tužitelja čita i izgovara kao "Tekos", a tvrtka tuženika čita se i izgovara "Tehos", dakle razlika je samo u jednome slovu, i to u suglasniku koji je u sredini riječi, pa je takav suglasnik neuočljiv i ne distingvira ove dvije riječi, tj. nazive tvrtki. Tuženik se poziva na odredbe Zakona o poduzećima, međutim, prema odredbi čl. 156. st. 1. tog Zakona, pod istom ili sličnom tvrtkom ne mogu biti upisane kod istog suda koji vodi sudski registar dva ili više poduzeća koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost. Prema tome, kao što je rečeno, ovdje se očito radi o srodnoj djelatnosti jer se oba poduzeća bave proizvodnjom, uz napomenu da tuženi nije označio kojom se proizvodnjom bavi. Prema odredbi čl. 259. st. 1. Zakona o poduzećima protiv poduzeća kojeg se zahtijeva zaštita tvrtke sud će zabraniti upotrebu tvrtke, ako nade da je taj zahtjev opravdan. Za opravdanost zahtjeva nije bitno je li zabuna konkretno nastala u gospodarskom i poslovnom prometu, već je bitno da može doći do zabune u gospodarskom i poslovnom prometu zbog istovjetnosti ili sličnosti tvrtki."

VTS RH, Pž-2682/94 od 18. listopada 1994.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr