Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 10. stavak 3.

Postoji odgovornost člana društva (društva osnivača) za obveze društva koje je isto osnovalo (društva kćeri) za obveze prema vjerovnicima u slučaju ako je došlo do miješanja imovine ovih dvaju društava kada se za pojedine predmete i prava ne može odrediti u čiju imovinu pripadaju.

 

"Budući je sud prvoga stupnja ocjenom provedenih dokaza zaključio, da prvotuženi odgovara po zakonu za obaveze osnovanog društva, u skladu sa odredbom čl. 10. i 385. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03), tada je bio dužan utvrditi i činjenice na temelju kojih je ta odgovornost prvotuženoga i nastala. U tom smislu sud prvoga stupnja izvršio je uvid u izvještaj stečajnog upravitelja, iz kojeg je vidljivo kako ponašanje trgovačkog društva u stečaju tako i ponašanje prvotuženoga, jer je na temelju isprava, a posebno ugovora o poslovnoj suradnji između njih te na temelju ponašanja prema radnicima, i društva u stečaju i prvotuženoga, i dr., a što je sve navedeno u obrazloženju navedene presude, pa i ovaj sud smatra da je na temelju tih činjenica sud prvoga stupnja osnovano zaključio, da prvotuženi kao vladajuće društvo koristi poslovanje ovisnog društva za svrhe koje inače ne bi mogao postići kao dioničko trgovačko društvo, jer je u poslovanju društva u stečaju došlo do miješanja imovine tuženoga kao člana društva i društva u stečaju, kako to proizlazi iz izvještaja stečajnog upravitelja, jer su iste osobe vodile poslove oba društva, u istim poslovnim prostorijama, da su imali ista sredstva rada, da su bili u blokadi žiro-računi oba društva, da ni knjigovodstvena evidencija imovine društva nije bila uredna i čista. U tom slučaju nastaje situacija u kojoj prvotuženik, kao član društva, mora dopustiti da vjerovnici društva u stečaju traže njegovu imovinu iz koje bi se namirili dugovi društva u stečaju. Radi se o miješanju imovine društva i člana društva kada se za pojedine ili sve predmete koji ulaze u imovinsku masu ne može jasno i sigurno odrediti pripadaju li oni u imovinu društva ili u imovinu člana društva.

 

Stoga postoji odgovornost tuženoga po čl. 10. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, jer se tuženi, kao član društva ne može osloboditi odgovornosti za obveze društva, ako je zloupotrijebio okolnost da kao član društva ne odgovara za obaveze društva."

VTS RH, Pž-6369/03 od 17. veljače 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr