Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Članak 10. st. 3.

Sama činjenica da se radi o odnosu vladajućeg društva i ovisnog društva nije pretpostavka za utvrđivanje odgovornosti vladajućeg društva. Postoji odgovornost za obveze društva koje je vladajuće društvo osnovalo ako se radi o zloupotrebi utjecaja, ako vladajuće društvo koristi ovisno društvo za postizanje nedozvoljenih ciljeva. Mora se raditi o takvom utjecaju vladajućeg društva na ovisno društvo koji dovodi do raspolaganja imovinom ovisnog društva, pri čemu neki vjerovnici ovisnog društva dolaze u nepovoljniji položaj.

 

"Potpuno različit je drugi pravni temelj na kojem tužitelj pokušava zasnovati odgovornost prvo i drugotuženika za eventualne obveze trećetuženika. Riječ je o tzv. institutu proboja odgovornosti. Međutim, niti u ovom slučaju činjenična i pravna podloga predmetne tužbe nisu pretpostavka za utvrđivanje zahtjevane odgovornosti (čak ni u slučaju da je bilo moguće utvrditi da je odluka o otkazu ugovora o radu nezakonita). Nema dvojbe da je prvotuženik vladajuće društvo u odnosu na drugo i trećetuženika, ali sama činjenica da je riječ o vladajućem društvu nije temelj za njegovu odgovornost za obveze ovisnoga društva. Vladajuće društvo može utjecati, pa čak i presudno, na vođenje poslova ovisnog društva (kvalificirani faktični koncern prema članku 475. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima - Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03). Za takvu situaciju ZTD propisuje obvezu pokrivanja gubitaka, ali ne i odgovornost vladajućeg društva prema vjerovnicima ovisnog društva. Odgovornost bi ipak postojala dokaže li se da je ispunjena subjektivna pretpostavka zloporabe okolnosti da se inače ne odgovara za obveze ovisnoga društva (primjerice da je to društvo korišteno kao sredstvo za ostvarenje ciljeva koje nije bilo dopušteno vladajućem društvu). Ta bi okolnost bila dovoljna za primjenu odredbe iz članka 10. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima. Bit zloupotrebe, u smislu odredaba ZTD-a je da član društva koristi svoj utjecaj u društvu preko organa društva, a poglavito preko uprave društva za postizanje određenih ciljeva. Zlouporaba će se javiti primjerice namjernom blokadom računa društva radi onemogućavanja namirenja vjerovnika; vođenje poslova društva na način da se obveze stvaraju za jedno društvo, a prihodi za drugo ili primjerice pogodovanje nekih vjerovnika u ispunjenju njihovih tražbina i tome slično, a da je tim radnjama onemogućeno ispunjenje obveza društva. Dakle, mora se raditi o utjecaju člana društva na rad društva koji dovodi do raspolaganja imovinom društva suprotno propisima ili poslovnim običajima, zbog čega neki ili svi vjerovnici društva dolaze u nepovoljniji položaj. U konkretnom slučaju ovaj žalbeni sud ne vidi niti jednu od okolnosti koje bi ukazivale na postojanje ovog subjektivnog elementa odnosno zloupotrebe ili raspolaganja imovinom."

VTS RH, Pž-1760/02 od 15. travnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr