Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99,52/00 i 118/03) Članak 10. st. 3.

Član trgovačkog društva koji zloupotrebljava okolnost da ne odgovara za obveze društva ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za obveze društva. Postupanje člana trgovačkog društva koji naručuje robu od istog prodavatelja koristeći i pečat društva i pečat istoimenog obrta smatra se zakonskom zloupotrebom.

 

"Preuranjen je zaključak prvostupanjskog suda da je robu u vrijednosti od 149.222,44 kn naručilo trgovačko društvo "O." d.o.o. Zagreb. Pečat otisnut na narudžbenicama sam po sebi ne znači ništa. Ako se ugovor sklapa u pisanom obliku, ugovor je sklopljen prema čl. 72. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96, u daljnjem tekstu: ZOO), kad ugovor potpišu sve osobe koje se njime obvezuju. Prema tome bitan je potpis na narudžbenicama, a ne otisnuti pečat. Prema čl. 241. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), članovi uprave potpisuju se u ime društva pri čemu moraju navesti tvrtku društva i svojstvo članova uprave. Uz potpis tuženika S. C. nema nikakve oznake, tj. da on narudžbenice potpisuje kao član uprave (direktor), prokurist ili punomoćnik. Stoga se ne može bez daljnjega zaključiti da je on narudžbenice potpisao u ime trgovačkog društva "O." d.o.o. Zagreb, a ne u svoje vlastito ime. Nije moguće donijeti pravilnu odluku u ovom sporu bez prethodnog razjašnjenja u kojem je svojstvu S. ČL potpisivao narudžbenice u ime trgovačkog društva "O." d.o.o. Zagreb, ako je to društvo kupac robe, i kakav je njegov položaj u tom društvu, posebno je Ii on i član toga trgovačkog društva.

 

Naime, ako je tuženik S. Č. član trgovačkog društva "O." d.o.o. Zagreb, posebno ako je i jedini član (a što se može lako utvrditi uvidom u sudski registar), onda se prema nalaženju ovog suda radi o zloupotrebi okolnosti da on kao član ne odgovara za obveze društva. Naime, onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkog društva ne odgovara za obveze društva, ne može se pozivati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze (čl. 10. st. 3. ZTD). Dakle, ako je tuženik član trgovačkog društva "O." d.o.o. Zagreb i vodi obrt pod istim nazivom "O." te istu robu naručuje od istog prodavatelja koristeći pri tom i pečat trgovačkog društva i pečat obrta, ispunjene su pretpostavke za primjenu odredbe iz čl. 10. st. 3. ZTD-a"

VTS RH, Pž-1008/98 od 7. travnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr