Zakon o trgovini (Narodne novine br. 11/96, 75/99 i 76/99), članak 56.

 

- Nepošteno tržišno natjecanje: radnje - 215/9 i 23/6

 

· Nepošteno tržišno natjecanje je, između ostaloga, i neovlaštena upotreba imena odnosno tvrtke ili druge oznake drugog trgovca, kao i reklamiranje u kojem se iskorištava ime, odnosno naziv drugog trgovca.

 

"S pravom prvostupanjski sud daje zaštitu tužitelju, ističući da su tuženici počinili djelo nelojalne utakmice time što su se koristili nazivom tužiteljeve tiskovine i time su počinili pomutnju na tržištu, a i reklamirali su se na način protivan dobrim poslovnim običajima. I prema Zakonu o trgovini (Narodne novine br. 11/96) nepošteno tržišno natjecanje je neopravdana upotreba imena, odnosno firme ili druge oznake drugog trgovca, kao i reklamiranje kojim se iskorištava ime, odnosno naziv drugog trgovca. Upravo zbog korištenja istog imena "Oglasnik" u javnosti se oglašavanje provodilo kao plavi i zeleni oglasnik, jer su nestale za oglašavanje razlike koje su inače karakteristične za žig i zaštitu žiga. Samo oglašavanje na tržištu pod istim nazivom "Oglasnik" uistinu je kako se i navodi u obrazloženju prvostupanjske presude stvaralo pomutnju, radi čega je trebalo koristiti u reklamiranju i rasparčavanju dodatne elemente kako bi se pokušala napraviti razlika između "oglasnika" koji je izdavao tužitelj i "oglasnika" koji su izdavali tuženici. Kako su uistinu tuženici izdavali i raspačavali tiskovinu "Oglasnik", to je kako tužitelj i navodi u odgovoru na žalbu, nebitno da li to u ovom momentu čine i da li će i kada nastaviti sa tim izdavanjem. Tužitelj je tražio tu zabranu i osnovano je istu prvostupanjski sud pružio po osnovi nelojalne utakmice. Valjalo je stoga odbiti žalbu tuženika i temeljem odredbe čl. 368. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) potvrditi prvostupanjsku presudu u toč. 1. izreke."

VTS RH, Pž-5123/99 od 7. studenog 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr