Zakon o trgovini (Narodne novine br.53/9l,77/92, 26/93), članak 31

 

- Nepošteno tržišno natjecanje: prikrivanje nedostataka robe - 213/9 i 45/4

 

· Prikrivanje nedostataka (mana) robe predstavlja djelo nepoštenog tržišnog natjecanja (nelojalne konkurencije).

 

· Djelo nelojalne konkurencije (utakmice) je radnja trgovca koja je protivna dobrim poslovnim običajima i kojom se može nanijeti šteta drugom trgovcu i potrošaču.

 

"Očito je u konkretnom slučaju, da je tužiteljica opravdano izgubila povjerenje u tuženikov kredibilitet s obzirom da je u oglas uvrstio fotografije dviju različitih osoba prenijetih iz druge revije predstavivši ih pri tome kao jednu osobu gđu S.R. iz Krka. Konkretna radnja tuženika može se podvesti pod odredbu čl. 3l. toč. 4 Zakona o trgovini (Narodne novine br. 53/91,77/92,26/93) kojom odredbom su primjerice navedeni slučajevi što se razumijeva osobito nelojalnom konkurencijom, pa je tako predviđeno i prikrivanje mana robe ili navođenje na drugi način kupca u zabludu. Tužiteljica kao kupac bila je dovedena u zabludu, da povjeruje da se radi o svojstvima tuženikovih proizvoda, kojima se može postići efikasno mršavljenje u roku od mjesec dana korištenjem preparata, što tuženik u svom oglasu dokazuje fotografijama izvjesne gospođe S.R. prije i poslije korištenja preparata "V.", iako iz dokumentacije spisa proizlazi da se radi o fotografijama koje je tuženik prenio iz revije "Gioia" i to dvaju različitih osoba, dakle, čak se i ne radi o jednoj osobi koja bi promijenila izgled nakon provedene terapije. Na opisani način tužiteljici je nastala šteta time što je platila cijenu tuženikovog proizvoda, pa je tužiteljica temeljem odredbe čl. 40 cit. Zakona osnovano kao potrošač tražila i imovinsko-pravnu zaštitu."

VTS RH, Pž-3480/95 od 12. studenog 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr