Zakon o trgovini (Narodne novine br.53/9l,77/92, 26/93), članci čl. 30, 31. i 40. Zakona o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članci 158. i 159

 

- Neovlaštena uporaba tuđe tvrtke - naknada štete - 212/9 i 132/1

 

- Time što je tuženik u čestitki povodom državnog praznika koristio tužiteljevu tvrtku nije postupio protivno dobrim poslovnim običajima niti ta radnja predstavlja nelojanu konkurenciju. Takvom radnjom tužitelju nije mogla biti prouzročena bilo kakva šteta.

 

"Neosnovano žalitelj drži da je sud trebao primijeniti Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Službeni list broj 32/81, i 20/90, koji je preuzet kao republički zakon), jer se citirane od­redbe čl. 117. - 122. odnose na povredu prava iz prijavljenog ili zaštićenog žiga kod ranijeg Saveznog zavoda za patente. Međutim, iz same tužbe te iz dokumentacije koja prileži spisu ne proizlazi da bi tužitelj bio nosilac za­štićenog žiga kod Saveznog zavoda za patente, već se radi o tužbi zbog tuženikove ne­ovlaštene upotrebe tužiteljevog naziva - tvrtke. Osnova za zaštitu tvrtke, poduzeća koje samostalno nastupa na tržištu, nalazi se u od­redbi čl. 158. Zakona o poduzećima (Službeni list 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90, te Narodne novine br. 53/91). Člankom 159. tog Zakona određeno je da će se poduzeću protiv kojeg se zahtijeva zaštita tvrtke zabraniti upotreba tvrtke ako sud smatra da je zahtjev opravdan, a prema okolnostima slučaja dosu­dit će se tužitelju na njegov zahtjev i naknada štete. U konkretnom slučaju sam tužitelj navodi da je pokrenuo zahtjev, te da se vodi postupak radi brisanja iz registra tvrtke tuženika, s obzirom da tuženik upotrebljava go­tovo isti naziv za svoju tvrtku. Međutim u ovom sporu tužitelj potražuje naknadu štete zbog jednokratne neovlaštene upotrebe tvrtke tužitelja u Požeškom listu na način da je tuženik upotrijebio tužiteljev naziv - tvrtku oglasivši čestitku povodom 1. svibnja Praznika rada, pa proizlazi da je upo­rište ovakvog zahtjeva tužitelja u čl. 31. toč. 8. i čl. 40. Zakona o trgovini (Službeni list 46/90, koji je u cijelosti preuzet kao republički zakon NN 53/91). Naime, tužitelj tvrdi da je tuženik neovlašteno upotrijebio njegovo ime, tvrtku, te da je time tužitelju počinjena šteta. Međutim, prema cit. od­redbi čl. 30. Zakona o trgovini trebalo je dokazati da se radilo o nelojalnoj konkurenciji tj. da se radi o takvoj radnji tuženika koja je protivna dob­rim poslovnim običajima i kojom se nanosi ili se može nanijeti šteta drugom trgovcu, drugoj pravnoj osobi i potrošaču. U konkretnom slučaju ugled i nanesena negativna reklama, a naročito tužitelj nije dokazao na čemu bazira zatraženi iznos na ime naknade štete. Naime, i po stajalištu ovog suda, iako je u toku postupka utvrđeno da je tuženik zaista u čestitki za Praznik rada koristio naziv-tvrtku tužitelja, pravilan je zaključak prvostepenog suda da time tuženik nije nelojalno konkurirao tužitelju, te da je time počinio i štetu tužitelju već naprotiv upravo je promovirao tužitelja na način da je objavio čestitku pod njegovim nazivom-tvrtkom, pa je to moglo samo poboljšati ugled tužitelja kod šireg kruga potrošača."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1887/92 od 22. rujna 1992

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr