Zakon o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članak 159.

 

- Tvrtka: utvrđivanje zamjenjivosti dviju tvrtki - 211/9 i 133/1

 

- Tužitelj koji zahtijeva da se tuženiku zabrani upotreba tvrtke zbog istovjet­nosti ili sličnosti imena (naziva) nije dužan dokazati da je došlo do stvarne zabune kod potrošača, već je dovoljno da postoji mogućnost zamjene tvrtki, odnosno zabune.

 

"Prema mišljenju ovoga suda, pravilan je zaključak suda prvog stupnja da postoji čak i istovjetnost obaju naziva u tvrtkama parničnih stranaka. Ovaj sud nalazi da nema ni vizualne, a pogotovu ne zvučne razlike izmedu naziva: "SPORT-ING" i "SPORTING". Isto tako ovaj sud nalazi da obje stranke u postupku obavljaju dijelom istu djelatnost (trgovinu) ili srodnu djelatnost ("izbor lokacija za iz­gradnju i eksploataciju športskih terena i objekata", na strani tužitelja, a "djelatnost tjelesne kulture i športa" na strani tuženika). I na kraju, ovaj sud nalazi da je zaključak suda prvoga stupnja da tu­žitelj ima poslovni interes da se briše kasnije upisana tvrtka tuženika, pra­vilan, jer je za ovakav zaključak dovoljno da postoji mogućnost zamjene zbog sličnosti tvrtke, bez obzira da li je već došlo do zabune u pogledu tvrt­ke. Dakle i ovaj sud nalazi, s obzirom na djelatnost i nazive u tvrtkama tužitelja i tuženika, da postojanje mogućnosti zabune ukazuje na postojanje poslovnog interesa tužitelja na brisanje tuženikove tvrtke. Na kraju ovaj sud je suglasan sa zaključkom suda prvoga stupnja da različitost kraćenica odgovornosti navedenih u tvrtkama parničnih stranaka nije bitan elemenat u rješavanju ovoga spora, ne samo zato što ovaj seg­ment oznake tvrtke za većinu korisnika nije razumljiv u svom pravnom zna­čenju, već i zbog toga što ovi subjekti mogu u svako doba promjeniti ob­lik svoga organiziranja, dakle i odgovornosti, pa u tom segmentu svoje tvrtke postati identični. Dakle, našavši da su ispunjene sve pretpostavke za pružanje zaštite tužitelju u pogledu upotrebe tvrtke, ovaj sud nalazi da je sud prvog stup­nja pravilno primjenio odredbu čl. 159. st. 1. ZOP-a, kad je zabranio tuže­niku upotrebu tvrtke."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE Pž-1127/93 od 11. svibnja 1993.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr