Zakon o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članak 159.

 

- Tvrtka: opseg sudske zaštite - 210/9 i 64/2

 

- Tužbom se može zahtijevati da sud svojom odlukom poduzeću protiv kojeg se zahtijeva zaštita (tuženiku) zabrani upotrebu tvrtke, a ne i da se tuženik briše iz sudskog registra kao subjekt upisa. Brisanje iz registra može se ishoditi u posebnom pos­tupku.

 

"Član 159. st. 1. preuzetog Zakona o poduzećima glasi: "Poduzeću protiv kojeg se zahtijeva zaštita tvrtke sud će zabraniti upotrebu tvrtke ako nađe da je taj zahtjev opravdan". Zaštita se dakle svodi na zabranu upotrebe tvrt­ke, a ne da se tuženik "izbriše iz sudskog registra", kako je to tužitelj postavio u svom tužbenom zahtjevu i sud usvojio u toč. I. izreke pobijane prvostupanj­ske presude. Dakle, parnični sud ne može nalagati registarskom sudu da iz­briše nešto iz sudskog registra. Tek na temelju presude o zabrani upotrebe, osoba koja ima pravni interes bi mogla eventualno podnijeti prijedlog po Zakonu o upisu u sudski registar za brisanje takve tvrtke. Citirana odredba čl. 159. st. 1. je odredba materijalnog prava, a kad je u pitanju presuda zbog izostanka sud mora paziti i na pravilnu primjenu materijalnog prava (čl. 353. st. 2. ZPP-a). Kako citirana odredba čl. 159. st. 1. Zakona o poduzećima nalaže sudu da ocijeni da li je zahtjev opravdan, to proizlazi da u konkretnom slučaju primjenom citirane odredbe i nije mogla biti donijeta presuda zbog izostanka s obzirom da je sud trebao ocijeniti opravdanost zahtjeva tuži­telja."

VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, I Pž-1120/94 od 12. travnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr