Zakon o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članak 156, 158. i 159.

 

- Prvenstvo pri zaštiti tvrtke - 209/9 i 131/1

 

- Ako dva poduzeća obavljaju istu ili srodnu djelatnost i upotrebljavaju tvrtke koje su istovjetne ili slične, pravo na zaštitu tvrtke ima poduzeće koje ima pravo prvenstva upisa u sudski registar i poslovni interes da se zabrani upo­treba kasnije upisane tvrtke.

 

"Sud prvog stupnja donoseći pobijanu presudu, pošao je od pogrešne pretpostavke, da se u konkretnom slučaju ima primijeniti samo odredba čl. 156. ZOP-a, kojom je određeno da pod istom ili sličnom tvrtkom ne mogu biti upisana kod istog suda koji vodi sudski registar dva ili više poduzeća koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost. Ova odredba, adresirana je prven­stveno na registarski sud i zabranjuje registarskom sudu da nakon što je u registar upisao jednu tvrtku ne može upisati pod istim nazivom drugu tvrtku, poduzeće, koje obavlja istu ili srodnu djelatnost kao one koje je već upisano. Sud prvog stupnja izgubio je iz vida primjene odredaba čl. 158. i 159. ZOP-a, koje daju pravo nekom pravnom subjektu da zahtijeva zaštitu svoje tvrtke, ako zato ima opravdanog interesa.

Polazeći tako od pogrešnog zaključka o pravu tužitelja na zahtjev za zaštitu tvrtke, sud je propustio utvrditi relevantne činjenice. Relevantne či­njenice u ovom i ovakvom slučaju su one koje ukazuju da li tužitelj ima opravdanog interesa zahtijevati od drugog poduzeća da se ne koristi tvrtkom kojom se koristi tužitelj. Da bi se cijenila osnovanost ili neosnovanost takvog zahtjeva za zaštitu tvrtke, potrebno je da sud utvrdi postojanje nekoliko relevantnih činjenica: U prvom redu potrebno je da utvrdi postojanje istovjetnosti ili sličnosti tvrtke. Potom potrebno je da oba poduzeća obavljaju istu ili srodnu djelatnost. Nakon toga, potrebno je da poduzeće tužitelj, poduzeće koje traži zaštitu ima prvenstveno pravo u pogledu upisa, te da poduzeće koje traži zaštitu ima poslovni interes da se briše kasnije upisana tvrtka. Za postojanje poslov­nog interesa potrebno je da se činjenično utvrdi, ili iz postojećih činjenica da sud zaključi da postoji mogućnost zamjene zbog istovjetnosti ili sličnosti tvrtke, a pri tom, ovaj sud smatra da je takav zaključak o postojanju mogućnosti zamjene zbog istovjetnosti ili sličnosti tvrtke, moguće donijeti bez obzira da li je već došlo do zabune u pogledu tvrtke. Pri tom, se samo ukazuje, da eventualno postojanje činjenica da je do zabune došlo, može samo uvećati zaključak o osnovanosti zahtjeva za zaštitu. Učinak zaštite tvrtke može sastojati u poništenju tvrtke drugog poduzeća, tj. to znači da poništenje tvrtke znači zabranu upotrebe drugome iste ili slične tvrtke, a ne brisanje drugog iz sudskog registra kao pravnog subjekta."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1068/93 od 4. svibnja 1993.

 

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr