Zakon o poduzećima (NN RH br. 53/91, 8/92, 58/93), članci 152, 156. i 158.

 

- Nedopustivost upisa dviju istoimenih tvrtki - 208/9 i 130/1

 

- Pod istom ili sličnom tvrtkom ne mogu, kod istog suda, biti upisana u sud­ski registar dva ili više poduzeća (trgovačka društva) koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost.

 

"Po odredbi čl. 152. Zakona o poduzećima tvrtka je ime pod kojim po­duzeće (sada trgovačko društvo) posluje. Prema odredbi čl. 158. poduzeće lcoje samostalno nastupa na tržištu ima pravo pred nadležnim sudom tražiti zaštitu tvrtke. Pod istom ili sličnom tvrtkom ne mogu biti upisana kod istog suda koji vodi sudski registar dva ili više poduzeća koja obavljaju istu ili srodnu djelatnost (čl. 156. st. 1. Zakona). Kako je u tijeku postupka utvrđeno, a što proizlazi i iz dokumentacije o upisu u registar, da tužitelj i tuženik imaju različite tvrtke i to tužitelj tvrtku: "Novo doba" poduzeće za novinsko-nakladničku i gra­fičku djelatnost, marketing, unutarnju i vanjsku trgovinu i turizam, a tuži­telj ima tvrtku: "Narodno sveučilište Imotski", to proizlazi da se ne radi o istim ili sličnim nazivima tvrtki u konkretnom slučaju. Stoga je sud osnova­no tužitelja odbio s tužbenim zahtjevom."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1228/93 od 15. lipnja 1993.

Provjerite stanje vašeg predmeta na trgovačkom sudu

Redoslijed rješavanja predmeta

Anketa

Anketa za Vas

hacked by ramil feyziyev and herakleseagle

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr