Zakon o industrijskom vlasništvu (Narodne novine broj 53/91, 19/92, 26/93), članak 118.

 

- Industrijski dizajn: predmet zaštite - 204/9 i 55/5

 

- Predmet zaštite modela (dizajna) je vanjski oblik industrijskog proizvoda.

 

- Povredom modela smatra se i njegovo oponašanje.

 

- Pošto se modelom (zaštićenim industrijskim dizajnom) štiti novi vanjski oblik određenog industrijskog proizvoda, dok nije bitan tehnološki učinak modela, to oponašanje mo­dela postoji ako prosječan kupac proizvoda mora kod vanjskog oblika obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku između dvaju proizvoda.

 

"Tužitelj predmetnom tužbom traži da se utvrdi da je tuženik svojim pro­izvodom (rasvjetno tijelo) pod nazivom WINNER tip LVR 18 počinio po­vredu prava na model i prezentiranjem kupcima proizvoda tužitelja izvršio djelo nepoštenog tržnog natjecanja. Traži također naknadu na ime nema­terijalne štete u iznosu od 1.400,00 kn.

U pogledu zahtjeva za zaštitu prava na model potrebno je navesti da model predstavlja oblik pravne zaštite za vanjski oblik industrijskog postupka. Pre­dmet zaštite je geometrijsko tijelo, forma u prostoru koja predstavlja vanjski oblik proizvoda. Kod modela nije bitan tehnološki učinak modela, već samo njegov vanjski oblik koji je predmet zaštite (članak 25. stavak 1. Zakona o industrijskom vlasništvu (ZIV). Prema podacima u spisu tužiteljev model (rasvjetno tijelo) načinjen je iz jednog dijela koji ima oblik pravilnog kvadra čije su po dvije paralelne stranice iste, dok se tuženikov model sastoji od dva dijela u obliku nepravilnog kvadra, a stranice su različitih dimenzija. U unutrašnjosti oba rasvjetna tijela su žarulje i unutarnje plohe su u obliku zrcalnih rebara, a što je u tunkciji koju imaju takova rasvjetna tijela. S obzi­rom na to pravilno je utvrdio provostupanjski sud da tužitelj nije počinio povredu prava zaštićenog prava na model kao vanjski oblik vanjskog tijela tužitelja, s obzirom na vanjski izgled proizvoda tužitelja i tuženika. Prema odredbi članka 118. stavak 2. Zakona o industrijskom vlasništvu povredom modela smatra se i oponašanje, a ono postoji ako prosječan kupac proizvo­da bez obzira na vrstu proizvoda mora obratiti osobitu pažnju da bi uočio razliku. Vanjski izgled proizvoda tužitelja i tuženika, a što je predmet zaštite, nisu isti, a niti se radi o oponašanju kako to tvrdi tužitelj.

Imajući u vidu naprijed navedeno bitan je dakle vanjski izgled modela i ukupan dojam sličnosti modela u odnosu na prosječnog kupca, pa stoga nije bilo potrebno provoditi vještačenje i dokaz saslušanjem stranaka."

VTS RH Pž-755/97 od 16. ožujka 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr