Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 197/03) Članak 195.

Ako se u završnoj diobi mogu u punoj visini namiriti tražbine svih stečajnih vjerovnika stečajni upravitelj će preostali višak predati svakoj osobi koja ima udjela u dužniku pravnoj osobi i to onaj dio viška na koji bi imala pravo u slučaju likvidacije izvan stečajnog postupka.

 

Upravljačka prava članova društva u stečajnom postupku gase se danom otvaranja stečajnog postupka, a od imovinskih prava članovima preostaje samo pravo na isplatu ostatka stečajne mase društva.

 

"Nadalje, žalitelji svoj pravni interes za sudjelovanje u stečajnom postupku temelje na činjenici da su osnivači i vlasnici stečajnog dužnika. Pri nespornoj činjenici da su žalitelji osnivači društva stečajnog dužnika, valja naglasiti da je sadržaj onog što oni zovu "vlasništvo" (a u stvari je članstvo u društvu) samo po sebi ne opravdava pravni interes za sudjelovanje u stečajnom postupku, a time i pravo na izjavljivanje predmetne žalbe.

 

Sadržaj članstva u društvu čine članska prava i članske obaveze čija je ukupnost izražena poslovnim udjelom. Članska prava dijele se na upravljačka i imovinska. Upravljačka prava članova društva prestaju danom otvaranja stečajnog postupka, kao kogentna pravna posljedica otvaranja stečajnog postupka (članak 89. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/00 i 197/03). Od imovinskih prava, po prirodi stvari, članovima društva preostalo je, nakon otvaranja stečajnog postupka nad društvom kojeg su članovi, pravo na isplatu ostatka likvidacijske i stečajne mase društva, prema odredbi iz čl. 380. st. 1. u vezi s čl. 472. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/93, 121/99 i 52/00 u daljnjem tekstu: ZTD), a sve u vezi s odredbom iz čl. 195. Stečajnog zakona."

VTS RH Pž-5863/02 od 20. siječnja 2004.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr