Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 23/03 I 197/03) Članak 195. u vezi Zakona o bankama (Narodne novine broj 84/02) Članak 170.

Ako se nakon okončanja stečajnog postupka banke namire tražbine svih stečajnih vjerovnika te prestanu sredstva u stečajnoj masi, ta se sredstva dijele dioničarima banke u skladu sa Statutom banke odnosno drugim aktima banke.

 

Ako takvih sredstava nema, niti su dioničari pozvani na podnošenje prijava, nedopuštena je prijava tražbine dioničara banke.

 

"Pravilno je postupio prvostupanjski sud kad je odbacio predmetnu prijavu.

 

Naime, prema odredbi članka 170. stavak 2. Zakona o bankama (Pročišćeni tekst NN broj 84/02) proizlazi, ako nakon okončanja stečajnog postupka i namire svih dugova ostanu sredstva u stečajnoj masi, ta se sredstva dijele dioničarima banke u skladu sa Statutom banke, odnosno drugim aktima banke.

 

Budući takvih sredstava u konkretnom slučaju nema, niti je žalitelj pozvan radi podjele sredstava, a niti je vjerovnik viših odnosno nižih isplatnih redova, to je prvostupanjski sud sukladno citiranoj zakonskoj odredbi pravilno postupio kad je prijavu tražbine žalitelja odbacio."

VTS RH Pž-5741/03 od 17. veljače 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr