Stečajni zakon (Narodne novine br. 44/96 i 29/99) Članak 179.

Ako je u vrijeme stečajnog postupka tekla parnica o spornoj tražbini postupak radi utvrđivanja nastavit će se preuzimanjem te parnice.

 

U tom slučaju vjerovnik koji je pokrenuo parnicu protiv dužnika prije otvaranja stečajnog postupka ne podnosi novu tužbu, već podnosi prijedlog za nastavak prekinutog postupka.

 

"Ako je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka tekla parnica o tražbini, postupak radi utvrđivanja nastavit će se preuzimanjem te parnice. Prijedlog za nastavak parnice može staviti vjerovnik čija je tražbina osporena ili osporavatelj. Osporavatelj parnicu nastavlja u ime i za račun dužnika (čl. 179. st. 1. Stečajnog zakona - Narodne novine br. 44/96 i 29/99).

 

Naravno da onaj vjerovnik koji je pokrenuo parnicu prije otvaranja stečajnog postupka neće, u slučaju osporavanja tražbine, podnositi novu tužbu, već će prema čl. 179. st. 1. SZ podnijeti prijedlog za nastavak prekinutog postupka. Odredba iz čl. 178. st. 1. SZ po kojoj će stečajno vijeće vjerovnika "uputiti na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine" ne znači uputu na podnošenje tužbe, to samo znači da vjerovnik treba u parnici dokazivati postojanje svoje tražbine. Ako je parnicu već pokrenuo podrazumijeva se da ne mora pokretati novu parnicu, tj. tu odredbu treba razumjeti tako da je upućen na onu parnicu koju je već pokrenuo, da utvrđenje osporene tražbine dokazuje u toj pokrenutoj parnici."

VTS RH Pž-6192/01 od 18. prosinca 2001. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr